Politie Nickerie vordert 5 rijbewijzen in 9- en 13-jarige heengezonden

De weekstaat van Nieuw Nickerie ziet volgens de gewestelijke politiecommandant van Nickerie, Stanley Benschop, er goed uit. Er hebben zich geen gevallen van moord, doodslag of diefstal middels geweldpleging voorgedaan. Er zijn in totaal 4 inbraken geweest en 2 diefstallen. Bij één van de diefstallen was een bekende drugsverslaafde bezig in het holst van de nacht 2 grote spanplaten weg te dragen. Hij werd op heterdaad betrapt door de surveillance. Daarnaast zijn er 6 aanrijdingen genoteerd, waarbij 1 met letsels. De politie heeft 5 rijbewijzen ingevorderd: 4 ter zake rijden onder invloed van alcohol en 1 voor het wegrijden na een ongeval. Vervolgens zijn in totaal 25 mensen aangehouden voor gepleegde strafbare feiten. Daarvan zijn 7 in verzekering gesteld. De rest is heengezonden.
GPK Benschop vertelt dat in de groep van de mensen die is heengezonden er 2 jeugdigen waren in de leeftijd van 9 en 13 jaar. De ouders zijn gisteren bij hem op kantoor geweest en hij heeft hen op de consequenties gewezen van het gedrag van de jongens. De ouders hebben beloofd om beter op de kinderen te letten. Benschop roept de gemeenschap op om heel oplettend te zijn, omdat zij als ouders de hoofdverantwoordelijke zijn voor hun kinderen. De politiefunctionaris roept de burgerij op om bij waarneming van vreemd gedrag bij kinderen, de signalen tijdig door te geven aan de politie, zodat deze maatregelen kan treffen. Ook de Operatie Thunderball loopt goed. Het streven van de GPK is om Nickerie te maken tot de veiligste plaats in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: