Madjlies Moesliemien Suriname kiest nieuw bestuur

De Madjlies Moesliemien Suriname (MMS), het verbond van Islamitische Organisaties in Suriname, heeft een nieuw bestuur. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat nu uit hadji Firoz Nazir (SMF) als voorzitter, Anwar Lall Mohamed (SIO) als secretaris en ustad Erwin Doerachman (SIS) in de hoedanigheid van penningmeester. De overige leden van het bestuur zijn hadji Legiman Ronodimedjo (PJIS), hadji John Waridie (Ashafiyah) en Soeradi Moerawi (Figs).
Bij deze overkoepelende organisatie zijn 6 Islamitische organisaties aangesloten. Deze zijn SMF (Surinaamse Moslim Federatie), SIO (Surinaamse Islamitische Organisatie), SIS (Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname), PJIS, Ashafiyah en de Figs. Afgevaardigden van deze lidorganisaties kozen onlangs in de hal van de moskee Al-Huda te Leiding 11a, het nieuwe zes leden tellend bestuur voor het verenigingsjaar 2013-2014. Bij het kiezen van een nieuw bestuur wordt gewerkt volgens het rotatiesysteem. Voor dit jaar is er een voorzitter aangesteld die komt van de SMF en nu al staat vast dat in 2014 een afgevaardigde van de SIO als voorzitter zal worden aangesteld. De vorige voorzitter, hadji Legiman Ronodimedjo, was van de PJIS.
De MMS werd in 1973 opgericht om te dienen als een forum voor het bespreken en behartigen van gemeenschappelijke belangen van de Islam in het algemeen en van de Islamitische organisaties en belijders van de Islam in het bijzonder. Samen vertegenwoordigt de Madjlies Moesliemien Suriname meer dan 150 moskeeafdelingen die verspreid zijn over geheel Suriname. De MMS is al jaren actief in de Interreligieuze Raad in Suriname (Iris) en neemt deel aan alle nationale religieuze activiteiten. Ze heeft in de afgelopen jaren een goede samenwerking gehad met opeenvolgende regeringen in ons land. De MMS wenst deze samenwerking in de komende jaren voort te zetten, teneinde op basis van wederzijds respect bij te dragen aan verdere vrede, harmonie en vooruitgang in de Surinaamse samenleving.
De Surinaamse Moslim Associatie (SMA) en de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) zijn niet aangesloten bij de MMS. Wel is er een goed onderling samenwerkingsverband en komen alle verenigingen in gevallen die de totale moslimgemeenschap raken, bij elkaar voor beraadslagingen. Laatstelijk was dat het geval bij de vaststelling van Id Ul Adha als nationale feestdag. Één van de punten die de MMS spoedig wil realiseren, is het reserveren van een specifieke gebedsruimte voor moslims op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: