ASFA & KKF Minimumloon mini-conferentie op woensdag 30 januari

image001De concept wet minimumloon is in november 2012 aangeboden aan het Tripartiet Overleg met het verzoek voor een advies. In verband hiermee hebben de ASFA, KKF, VSB en de vertegenwoordigers in het Arbeids Adviescollege een brainstormsessie gehouden op maandag 07 januari 2013.
Na de brainstormsessie is duidelijk geworden dat partijen meer tijd nodig hebben om tot een besluit te komen. Dit is door de ASFA tijdens het Tripartiet Overleg aangegeven. Een minimumloon heeft een nog niet te begrijpen impact op het lonen front. Deze impact zal zowieso in beeld gebracht moeten worden en de gevolgen hiervan op het prijzen front en andere nog onbekende zaken moeten zoveel als mogelijk blootgelegd worden, doorgerekend worden en er moet een besluit genomen worden als wij die gevolgen willen dragen. Wij zullen als bedrijfsleven ervoor moeten waken dat onze economische stabiliteit niet in gevaar komt door haastig genomen populistische besluiten.
In verband hiermee zal er op woensdag 30 januari 2013 om 19.30u een presentatie verzorgd worden door dhr. Imro San A Jong bij de ASFA, aan de Mr. J. Lachmonstraat # 187 voor leden van de ASFA en de KKF. Na de presentatie zullen de leden in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen en hun inzichten te delen.
De inzichten van de leden zijn belangrijk om een standpunt te kunnen vormen namens het bedrijfsleven van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: