VSB praat over nieuwe gouddeals

De regering heeft onlangs de conceptovereenkomsten tussen de Staat Suriname en Surgold en de Staat Suriname en Iamgold/Rosebel Goldmines aan De Nationale Assemblee (DNA) ter goedkeuring aangeboden. Deze overeenkomsten hebben betrekking op respectievelijk het opzetten van een nieuwe goudmijn in het Merian-gebied door Surgold en de aanzienlijke uitbreiding van de huidige operatie van Rosebel Goldmines in Brokopondo. Met de behandeling in DNA van deze conceptovereenkomsten, die gezamenlijk de “nieuwe gouddeals” worden genoemd, staat de grootschalige goudindustrie in Suriname midden in de actualiteit. Weinigen zullen zich er waarschijnlijk van bewust zijn dat het ondertussen 20 jaar geleden is dat de aanzet voor de ontwikkeling van een grootschalige goudindustrie in Suriname is gegeven.
Op 8 mei 1992 tekenden de Staat Suriname, Grassalco en de Canadese exploratie- en ontwikkelingsmaatschappij Golden Star Resources een overeenkomst, waarmee de basis is gelegd voor de ontwikkeling van een grootschalige goudindustrie in Suriname. Die overeenkomst leidde tot de Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994 en resulteerde uiteindelijk in een historisch hoogtepunt voor Suriname toen in februari 2004 de eerste goudblok uit de smelter van de Rosebelmijn rolde. Suriname werd daarmee in één klap op de kaart gezet als land met een serieuze grootschalige goudindustrie! Tegelijk barstte echter ook een hevige discussie los in de gemeenschap over de vraag of Suriname wel een redelijk aandeel overhoudt uit de opbrengsten van Rosebel. Die discussie duurt nog steeds voort en zal ongetwijfeld ook wel zijn weerslag hebben op de inhoud van de nieuwe gouddeals.
In het kader van het leveren van een bijdrage in de op gang gekomen “brede discussie” over de nieuwe gouddeals organiseert de VSB een discussieavond over dit onderwerp. Op deze avond zullen de nieuwe gouddeals op hoofdlijnen worden besproken en worden geplaatst in de context van de visie die tot nu toe leidraad is geweest voor de ontwikkeling van een grootschalige goudindustrie in Suriname.
Keynote speaker van de avond is mr. Roy Shyamnarain, die een inleiding zal verzorgen rond het thema ‘Twintig jaar grootschalige goudindustrie in Suriname. De nieuwe gouddeals in de context van een visie voor ontwikkeling van een grootschalige goudindustrie in Suriname.’ Mr. Roy Shyamnarain is fiscalist en heeft eerder presentaties gehouden en gepubliceerd over diverse onderwerpen in de Surinaamse mijnbouwindustrie, waaronder de Delfstoffenovereenkomst 1994 en de Brokopondo-overeenkomst.
Deze VSB discussieavond wordt gehouden op donderdag 31 januari 2012 om 19.00 uur in het Auditorium Self Reliance.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: