Asabina over 600 nieuwe nationaliteitsaanvragen: ‘Ze praten geen woord Sranan’

AsabinaHet parlement maakt zich gereed om 600 burgers in het openbaar toestemming te geven om het Surinaams staatsburgerschap te dragen. De nieuwe naturalisatiewetten worden nog in huishoudelijk verband bestudeerd in DNA. In de afgelopen 2 jaar zijn meer dan 23 naturalisatiewetten goedgekeurd, zonder dat er een gedegen bevolkingsbeleid of inburgringsplicht bestaat. BEP-assembleelid Ronny Asabina zucht als hij hierover praat. ‘De mensen krijgen de Surinaamse nationaliteit, maar ze praten geen woord Sranan en het Surinaams volkslied kennen ze evenmin’, zegt de parlementariër. ‘Nauwelijks is de eerste maand van het nieuwe jaar achter de rug of we laten weer honderden mensen toe.’
Asabina vindt het frappant dat 99,99 procent van de vreemdelingen dat de Surinaamse nationaliteit aanvraagt, uit China afkomstig is. Er zijn wel duizenden Brazilianen, maar deze groep vraagt de Surinaamse nationaliteit niet aan. Asabina vraagt zich af wat deze aanvragers zo aantrekt in Suriname. ‘Kunnen ze alles hier gedaan krijgen, zijn we zo goedkoop dat we alles uit handen geven’, vraagt de volksvertegenwoordiger zich af. Hij zou graag willen weten wat de beweegreden van deze groep is om Surinamer te worden. ‘Als de overheid geen bevolkingpolitiek voert, zal ze vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen. We tellen 500.000 zielen en als we onvoorwaardelijk nieuwe staatsburgers toelaten, krijgen we over een aantal jaren een ongezonde verhouding met alle gevolgen van dien’, zegt Asabina.
De parlementariër vindt dat er op korte termijn moet worden geïntervenieerd met gedegen beleid om de zaak op een juist spoor te brengen. ‘De toelating van vreemdelingen heeft ook gevolgen voor andere sectoren. Het schept een klimaat van oneerlijke concurrentie. De vreemdelingen zijn vaak genoeg goedkope arbeiders, die werk verrichten tegen lage lonen en zonder behoorlijke arbeidsvoorwaarden. Ondernemers die werken met Surinaamse krachten onder arbeidsvoorwaarden, moeten op deze wijze oneerlijk concurreren tegen ondernemenrs die vreemdelingen inzetten.’ Asabina hoopt dat het parlement de verouderde naturalisatiewetgeving zal aanpassen, waarin ruimte geschapen wordt voor het hebben van een gedegen bevolkingspolitiek.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: