Asabina: ‘Tabakswet biedt ruimte voor corruptieve handelingen’

Asabina‘We zijn benieuwd naar de toezichtpraktijk van de Tabakswet. We hebben kunnen constateren dat deze wet in belangrijke mate een geïmporteerde wet is’, zegt parlementariër Ronny Asabina. Het DNA-lid merkt op dat hij meerdere malen in het parlement heeft aangedragen dat voordat wetten in behandeling worden genomen, we deze moeten toetsen aan de maatschappelijke realiteit. Asabina haalde twee voorbeeld aan. ‘In het binnenland is het van oudsher zo dat de bewoners tabak snuiven. Als ik de ontwerpwet goed hebt doorgenomen, dan valt die handeling binnen de werkingssfeer van deze wet.’
Ten tweede haalde Asabina aan dat velen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid gaan naar een luku-man of bonoe-man. Nu is het bekend dat voordat de wintie zich meester maakt van de luku-man of bonoe-man, hij een pak sigaret of vijf tot zes Agio’s rookt in aanwezigheid van de ‘klant’. ‘Mijn concrete vraag aan de regering is, hoe gaan wij hiermee om als de Tabakswet wordt aangenomen. Ik heb dit ook gerelateerd aan een belangrijke bepaling in onze Grondwet; geen discriminatie op grond van ras en geloof en daarin zit ook inbegrepen culturele uiting. Ik ben echt benieuwd hoe de regering van plan is toezicht te houden op de naleving van deze wet. Deze wet biedt ruimte voor corruptieve handelingen. We zijn niet in staat om controle uit te oefenen.’
Volgens de volksvertegenwoordiger is het bijvoorbeeld nu een gewoonte in Suriname aan het worden dat men voor winkelzaken een biertje drinkt en waarbij ook luide muziek uit de autoboxen komen. De politie zelf treedt niet op. Volgens Asabina rijst bij hem gelijk de vraag of bars nog nodig zijn. De winkeliers overschrijden hun openingstijden. De volksvertegenwoordiger haalt verder aan dat zelfs roti en bara’s nu gewoon te verkrijgen zijn in de winkels.’ Als Suriname voor twee zaken een melding kan krijgen in de Guinness Book of World Records is het voor het niet onderhouden van zaken en naleving van wetten.’
Volgens Asabina wordt deze wet absoluut geen hamerstuk. Er zijn thans zoveel discussies losgebarsten. Het DNA-lid is wel blij met deze wet. ‘Gezondheid kan je niet kopen. Gezondheid is ook niet in een prullenbak of op een vuilnishoop te vinden. Gezondheid is een ieder heilig. We weten ook met ons allen dat roken niet goed is voor de gezondheid.’
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: