Training hulpagenten in Nickerie

Binnenkort zal in het district Nickerie een hulpagententraining van start gaan. Volgens gpk Stanley Benschop van Nickerie ligt het in de bedoeling dat er tussen de 60 en 70 personen, met Coronie, opgeleid zullen worden tot hulpagent. Deze agenten zullen de oneigenlijke taken van politieagenten moeten overnemen. ‘Hierdoor komt er capaciteit vrij bij het korps, die dan voor het echte politiewerk ingezet kan worden’, zegt de gpk.
In de eerste fase komen een precommissie en een selectiecommissie naar Nickerie. De precommissie zal op 28 januari in het Scholengemeenschap Nickerie voorgesprekken houden met de belangstellenden, om zo te komen tot een voorselectie. De selectiecommissie zal dan gesprekken voeren met de personen van de voorselectie, om dan te komen tot een groep van personen die in aanmerking kan komen voor de training. In de week van 4 en 5 februari volgen de sporttesten en worden er afspraken gemaakt voor de selectiegesprekken. Benschop roept een ieder op die als hulpagent wil dienen, zich aan te melden bij SGN.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: