Cenasu traint leerkrachten

Training verbetering, preventie en aanpak gedragsproblemen in scholenHet Centrum voor Nascholing Suriname (Cenasu) gaf gistermorgen het startsein voor de training “Verbetering, preventie en aanpak van gedragsproblemen in scholen”. Het is een train the trainersprogramma, waarna alle leerkrachten op voj-niveau getraind zullen worden. De training werd verzorgd door professor dr. Kees van der Wolff. Het doel van de training is het verbreden en verdiepen van het handelingsrepertoire van leraren en docenten, zodat adequate en productieve interventies zich zullen voordoen. De training wordt verzorgd vanuit twee invalshoeken: hoe kunnen leraren gedragsproblemen in hun klas voorkomen en hoe zij kunnen handelen als er zich toch nog gedragsproblemen voordoen. Gekeken wordt naar welke strategieën productief en effectief zijn.
De coördinator van Cenasu, Diana Gaddum-Riedewald, deelde in haar inleiding mee dat het instituut een naamsverandering heeft ondergaan. Dit na vele klachten uit het onderwijsveld dat de naam voor verwarring zorgde. Het instituut werd geassocieerd met het project “Naschoolse opvang”. Vanaf heden gaat Cenasu verder onder de naam “Onderwijsbureau Professionalisering”. Het bureau heeft als doel om de kwaliteit van het onderwijs in Suriname te verhogen en vervolgens op peil te houden. Het gaat om het organiseren en coördineren van alle scholings- en begeleidingsactiviteiten voor het onderwijzend personeel van basis-, voj- en vos-niveau en het niet-onderwijzend personeel van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). De kennis en vaardigheden die het onderwijzend personeel hebben verworven tijdens de opleiding zullen verbreed en verdiept worden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs. De te houden activiteiten zullen allen een duurzaam karakter hebben. Het motto van het bureau is “ Kwaliteit van onderwijs begint bij mij”.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: