Feiten liegen niet !

Dit is een reactie van C. Landus op aanmerkingen van drs. O.W van de groep KTPI nieuwe stijl. Mijn feitelijke intentie was en is er niet op gericht om een polemiek of pennenstrijd aan te gaan met de heer O.W.. Dat zal ik ook niet meer doen, zolang de geachte hr. O.W. van de groep KTPI nieuwe stijl niet erin slaagt om concreet de lezers cq de politiek en de coalitiepartners het tegendeel te bewijzen van al datgene wat er door mij te berde gebracht was aan de feiten alsmede wat er hierover gepubliceerd werd in GFC nieuws.
Welnu, drs. O.W., uit egards naar de president toe die ook de formateur is geweest van de huidige coalitie, uitgaande van zijn (voor)kennis over het reilen en zeilen op het ministerie van Sport en Jeugdzaken daag ik u alvast uit om helder en naar waarheid te ontkennen dat de secretaresse I.R., waar ik het over heb gehad tijdens het eerder bedoelde interview, onlangs dus binnen het ministerie is gemuteerd naar het directoraat Sportzaken alwaar ze haar habituele vertragende praktijken naar hartenlust kan voortzetten. Door deze ingreep is de situatie van kwaad tot zeer kwaad verergerd en in het voordeel van de antagonisten binnen het ministerie is geregeld. Is het waar heer drs. O.W. dat de door mij geïdentificeerde directeur van een bepaalde radiostation A.M. thans in een schijnmanoeuvre elders op het ministerie is weggemoffeld. Of is het zo dat hij het privilege heeft verworven om zonder zich op het werk aan te melden maandelijks een salaris als beleidsmedewerker op te strijken, terwijl er nog steeds plusminus 6 personen op het ministerie rondlopen die al langer dan zes maanden geen salaris hebben ontvangen? Kan ook worden aangegeven waar deze meneer A.M. thans tewerk gesteld is en in welke functie, waardoor hij straks de gelegenheid krijgt om zijn kop weer op te steken om met zijn botte bijl tewerk te gaan, al dan niet in gezelschap van de minister als bijv. zijn adviseur? Is het ook niet zo heer drs. O.W. dat er op het ministerie een zekere mevrouw R.S. als coördinator van een particulier consultantbureau rondloopt met een contract op jaarbasis op zak? Een contract dat haar meer dan 70.000 SRD op jaarbasis oplevert, terwijl zij tevens voorzien is van een dienstauto en bovendien ongecontroleerd gebruik maakt van de infrastructuur cq het netwerk van het ministerie om haar consultanttaken /opdrachten uit te voren.  Bovendien gaat thans het gerucht dat deze mevrouw met een Nederlandse nationaliteit met een allochtone status ook lonkt naar een benoeming van onderdirecteur/ directeur van een eventueel alsnog in te stellen nieuw directoraat alsof de huidige coalitie cq de KTPI nieuwe stijl, de A Combinatie of Seka geen geschikte eigen Surinaamse deskundige zou kunnen vinden voor deze functie. Een dhr. F.P. die thans met medeweten cq goedkeuring van de huidige minister en drs. O.W. de scepter zwaait of zal gaan zwaaien als chef van het bureau van de minister is op het moment dat dit artikel geschreven wordt, nog steeds general manager en eigenaar van “K Motors NV”; hij weet niets van het maken en uitvoeren van systematische wetenschappelijk sport en jeugdbeleid en van het ambtelijke managen. Dit is gewoon een grote grap en feitelijk een grote joke. Dit prachtige ministerie waarbij de president allang zijn bewuste zinnen heeft gevestigd, heeft veel beter verdiend. Het een en ander wordt van dag op dag van kwaad tot erger gemaakt. Ik zou en zal voorlopig hiermede kunnen volstaan, maar spreek namens velen ouders en jongeren en sporters de hoop uit dat er spoedig van top tot teen wordt ingegrepen op dit ministerie, omdat langer wachten zeer funeste gevolgen kan hebben voor bijv. de verdere ontwikkeling van de opkomende en zich verder ontwikkelende jeugdbeweging naar vooruitgang, nationalisme en natievorming. Voorlopig wordt hiermee volstaan maar als daarvoor aanleiding wordt geschapen door de minister en zijn huidige incompetente en wellicht overbelaste stap, kom ik in het belang van de verdere en  goede ontwikkeling van de oplaaiende sport en jeugdbeweging met meer feiten. Dit artikel en deze benadering mijnerzijds hebben geen enkel kwaadwillige bedoelingen, maar beogen slechts een snelle ingreep ter correctie en verdere bloei en ontwikkeling van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Tenslotte wens ik op te merken dat er in deze totale kwestie geen sprake kan zijn van KTPI-structuur, maar wel van KTPI nieuwe stijl en beweging.
 
C. Landus

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: