Vishnudatt eist aftreden Somojono

Vishnudatt eist aftreden SomojonoDNA-lid Theo Vishnudatt heeft een verzoek gedaan bij minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) om Rudy Somojono, hoofd Dienst der Domeinen, te ontlasten van de naar hem gedelegeerde verantwoordelijkheden. De reden hiertoe is dat Somojono een kopie van een machtiging heeft gebruikt om het proces van een grondaanvraag in te zetten.  Dit, terwijl hij altijd met authentieke (originele) stukken moet werken. Wat de zaak erger maakt, is dat de kopie een vervalst stuk zou zijn. Dit is geconstateerd na onderzoek van de Fraudepolitie en ook bevestigd door de notaris. Door deze wanprestatie en plichtsverzuim van Somojono dreigen gezinnen op straat gezet te worden en zijn ze ook onnodig in de kosten gejaagd om de rechter te raadplegen om uitzetting te voorkomen. Vishnudatt eist ook van de minister dat de grondbeschikking in kwestie onmiddellijk wordt ingetrokken.
Het geval betreft een grondaanvraag te Welgedacht A. Het perceelland groot 1.281 vierkante meter is aangevraagd door Dewperkash M. Daar het recht van grondhuur aan zijn overleden vader toebehoorde, had hij zelf ook recht op een stuk als erfgenaam. Blijkbaar wenste Dewperkash toch een groter deel van het land voor zichzelf. In 2006 haalde hij zijn familieleden over om hem te machtigen om alle rechtshandelingen te mogen plegen aangaande dit perceelland. Dit gebeurde ten kantore van notaris Chitoe. Jongere broer Radjinderperkash M. zou echter nooit geweest zijn naar de notaris om de machtiging te tekenen. Toch bleek bij de aanvraag van het bedoeld stuk land een kopie van een machtiging verleend door Radjinderperkash aanwezig te zijn.
De Fraudepolitie werd ingeschakeld. Deze deed in april 2011 onderzoek ten kantore van de notaris en diensthoofd Somojono. De notaris verklaarde dat Radjinderperkash nooit bij hem op kantoor is geweest om de machtiging te tekenen, andere familieleden wel. Toen de notaris de kopie van de machtiging zag, constateerde hij meteen manipulatie. Volgens hem waren de handtekening van Radjinderperkash en de stempel gescand van een eerder getekend stuk en gebruikt. Van Somojono kreeg de Fraudepolitie te horen dat hij met een kopie van de machtiging van Radjinderperkash heeft gewerkt.
Vishnudatt houdt de minister voor dat door wanprestatie van diensthoofd Somojono onterecht twee complete zelfgebouwde woningen uitgegeven zijn met de betreffende percelen. Gezinnen zouden hierin reeds jaren hebben gewoond. Deze blijken krachtens de documenten ook rechthebbenden te zijn van de uitgegeven grond. ‘Door deze fatale onverschilligheid van het diensthoofd heerst er een zeer grimmige situatie op de locatie die elk moment kan escaleren’, schrijft Vishnudatt aan minister Kromosoeto.
Jaswant Gajadien

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: