Nationaal Jeugdparlement ondersteunt de tabakswet volledig

Het in behandeling nemen van de tabakswet wordt door het Jeugdparlement gezien als het zetten van een zuurstofbuis voor iemand die zich in een omgeving vol rook bevindt. Het doel van deze wet is de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de schadelijke gezondheidseffecten van het gebruik van tabak en tabaksproducten en de blootstelling aan tabaksrook. Het goedkeuren en in werking treden van deze wet zal zonder meer ondersteund worden door het Jeugdparlement. Aangezien Suriname partij is bij het WHO- Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging, vinden wij het van eminent belang dat Suriname daadwerkelijk tabaksgebruik gaat ontmoedigen. Roken is langzaam vergif, dan niet alleen voor de roker, ook voor degene die bloot wordt gesteld aan de tabaksrook. De reden waarom wij deze wet ook ondersteunen is omdat het opmerkelijk is dat steeds meer jongeren rondlopen met een sigaret in hun mond. In bepaalde gevallen zijn ze heel jong en ze roken alleen omdat in hun vriendenkring dat als “stoer zijn” wordt gezien. Bepaalde jongeren roken ook omdat ze dat zien bij hun ouders of ouderen om hun heen. Andere roken niet maar staan toch bloot voor tabaksrook, hetzij thuis of in de bus/ taxi of op de openbare plekken waar roken is toegestaan, zoals wachthuisjes, wachtkamers, discotheken en noem maar op. We zien ook dat het begint bij het roken van een sigaret en doorgaat naar Marihuana, cocaine en drugs gebruik. Er moeten duidelijke sancties en boetes zijn tegen mensen die zo een wet overtreden en misschien moeten we een mechanisme inbouwen, of een instantie belasten met de controle op de naleving van de wet.
Op alle tabaksverpakkingen staan geschreven dat roken schadelijk is voor de gezondheid, maar het opschrift werkt helemaal niet ontmoedigend, dus het wordt tijd om dit groot probleem te bestrijden. De juiste manier om dit probleem structureel aan te pakken is om deze wet daadwerkelijk in werking te laten treden. Niet alleen het ontmoedigen is belangrijk, maar mensen er meer en meer van bewust te maken dat roken vreet aan de gezondheid van de mens. In bepaalde gevallen vreet het roken zodanig dat het leidt tot arbeidsongeschiktheid (dus werkloosheid) en erger nog kan het ook leiden tot de dood. Het baart ons echt veel zorgen als jongeren nu al beginnen met roken. Wat blijft dan van ze over als ze ouder worden?
Tot slot doen wij een dringend beroep op handelaren en winkeliers om mee te werken aan deze wet en laten zij de gezondheid van de Surinaamse burgers voorop plaatsen. Verder roepen wij ook ouders op om hun rookgedrag wel of niet in bijzijn van hun kinderen te stoppen. Als u het niet op eigen beentje kunt, zijn er instanties die u wel kunnen begeleiden. Ook de leerkrachten die tijdens de schooluren roken roepen wij op om onmiddelijk te stoppen met roken! Alle rokers vragen wij ook te stoppen, want het zal alleen maar in uw voordeel zijn en ook voor de generaties na u! Denk aan de ontwikkeling van ons land, want met zieke mensen kunnen we nergens terecht! Dus jong en oud, het Jeugdparlement drukt u op het hart om “NEE MANG” in woord en daad te zeggen tegen roken!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: