DOE en de conferentie Vision 2030

Op zaterdag 19 januari jl. werd de conferentie “Dialoog en consensus over een duurzame toekomst aanzet tot Suriname’s 2030” georganiseerd. Initiatiefnemer was de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) in het kader van haar 64ste jaardag.  Deze conferentie beoordeelt DOE als succesvol mede vanwege de breed maatschappelijke benadering. Naast de vele aanwezigen kreeg de VHP concrete ondersteuning van het kabinet van de president, de Centrale Bank, de UNDP, de Democracy Unit en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).
DOE is van mening dat het gepresenteerde zeer relevant is voor de gehele Surinaamse gemeenschap. Vandaar dat bevindingen omtrent deze conferentie kenbaar gemaakt moeten worden. De gedachte die bij deze conferentie de rode draad vormde, is ook door de voorzitter van DOE zowel in als buiten het parlement vaker benadrukt. Er werd in De Nationale Assemblee concreet aan de president gevraagd alles in het werk te willen stellen om politieke partijen, het bedrijfsleven, de vakbeweging, religieuze organisaties, de universiteit en andere functionele groepen uit onze samenleving uit te nodigen voor brainstorming hierover. “Voor Suriname is een lange termijnvisie van groot belang”, benadrukte DOE-parlementariër Carl Breeveld. De president reageerde daarop door te stellen dat hij er werk van zou maken.
De conferentie was verdeeld over 4 sessies te weten, “ Internationale ervaringen” , “Suriname lessons learned”, “ Economie en bestuur in de toekomst”  en  “Sociale ontwikkelingen in de toekomst”.
Het deed  politieke partij  DOE goed om te vernemen dat  daar dwars door lezingen van de inleiders en statements van participanten, onderwerpen waarvoor de partij  al jaren strijd voert  als eminent voor de ontwikkeling van Suriname werden aangehaald, zoals:
–         Corruptiebestrijding:  patronage en corruptie houden ontwikkeling van ons land tegen. Corruptie houdt armoede in stand, daar de ene zich door corruptie verrijkt, waar de andere – bij een eerlijke verdeling – recht op heeft.
–         Sociale relaties: stabiele gezinnen zorgen ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.
–         Mind shift: het parlement moet geen slagveld zijn tussen coalitie en oppositie.  Oppositionele partijen moeten niet van zelfsprekend tegen alles zijn waarmee de coalitie komt. Hetzelfde geldt voor de coalitie. Er moet een  mind shift  komen om pro-Suriname en voor de ontwikkeling te denken.
–         Goed bestuur, transparantie  en integer leiderschap zijn basisingrediënten voor de ontwikkeling van een land.
–         Werken aan een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen binnen politieke partijen en in het bestuur van ons land.
–          Sociale rechtvaardigheid: de onterechte scheefgroei – in bijv. hetgeen men verdient – binnen de samenleving moet worden aangepakt. De onderlagen van de bevolking moeten meer profiteren van de opbrengsten van ons land.
–         De mens centraal: er moet daarom gewerkt worden aan gezondheid, veiligheid, sociaal welzijn en geluk voor allen.
–         Versterking van het Planbureau als instituut voor het maken van plannen op lange termijn is van essentieel belang. De plannen van dit bureau die op degelijk onderzoek zijn gebaseerd, behoren verwerkt te worden in het beleid van de overheid en andere instituten en organisaties van onze samenleving.
DOE  wil de VHP, het kabinet van de president, de Centrale Bank, de UNDP, de KKF,  de inleiders en de participanten,  feliciteren met deze mijlpaal. De hoop wordt uitgesproken dat het niet blijft bij deze eendaagse conferentie, maar dat er verdere stappen genomen worden tot realisatie van Vision 2030 in het belang van onze natie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: