Belangenorganisatie Centrale Markt blij met Korendam

“Korendam heeft zijn taak begrepen, we zijn blij met hem.” Zo reageren voorzitter Romeo Swamipersad en ondervoorzitter Lieuw Choi van de Belangenbehartigingsorganisatie Centrale Markt. Groothandelaren mogen in opdracht van marktmeester Korendam niet langer dan tot 07.00 uur ‘s morgens hun groenten en fruit aan de man brengen op de Centrale Markt. Korendam handhaaft hiermee de overheidsregeling dat deze ondernemers tussen 04.00 uur ‘s ochtends en 07.00 uur ‘s morgens handel mogen drijven met de marktverkopers. In de afgelopen jaren was echter een gedoogbeleid gevoerd, waarbij de groothandelaren tot 07.30 uur ‘s morgens hun waar ook verkochten aan consumenten tegen de kostprijs. Dit werkte oneerlijke concurrentie met de marktverkopers in de hand. “Ons brood werd ons bijna letterlijk uit de mond geschopt”, zegt Swamipersad. “Korendam heeft correct gehandeld door tegen de illegaliteit op te treden. Er is ook opgetreden tegen de groothandelaren en de straatventers die tussen 16.00 uur ‘s middags en 01.00 uur ‘s ochtends groenten verkochten in de omgeving van de Centrale Markt. Het is illegaal en er is daarop nu een verbod. Consumenten kunnen in de middag nog altijd naar de Vreedzaammarkt om groenten en andere producten te kopen”, zegt Swamipersad.
De voorzitter wijst erop dat de illegale verkoopplekken onhygienisch waren daar de verkopers geen sanitaire voorzieningen hadden. Doordat er ook geen bewaking was, vormden deze plekken ook haarden van criminaliteit. Lieuw Choi zegt dat de belangenorganisatie sedert 2006  rapporten heeft gestuurd naar verschillende instanties zoals de dc, RO en KPS over deze illegale activiteiten rond de  markt. “We zijn blij met de maatregelen, waarvoor we vanaf 2006 hebben gestreden.” Stefanus Korendam is 2 weken terug benoemd als de nieuwe marktmeester van de Centrale Markt. De vorige leidinggevenden, Edgar Fonkel en Armand Barron, voeren sinds kort het beheer over respectievelijk de Noodmarkt (Zuid) en de Kwakoemarkt. Swamipersad laat nog optekenen dat de vorige leiding ook haar best heeft gedaan om de marktverkopers te helpen met dit probleem.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: