LBB geeft aanzet ter bevordering van broeden in gevangenschap

Ter bevordering van het broeden in gevangenschap heeft de Dienst ‘s Landsbosbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) afgelopen woensdag het seminar “Het broeden in gevangenschap” georganiseerd. Deze methode wordt gehanteerd om de import en export van beschermde diersoorten te reguleren en de biodiversiteit in stand te houden, alsook het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen. RGB-minister Ginmardo Kromosoeto, die de opening verrichtte, gaf aan dat met dit seminar een belangrijke stap vooruit is gezet om te komen tot een nationaal beleid en eveneens tot een aanpak met betrekking tot duurzame exploitatie van wild in Suriname. Broeden in gevangenschap houdt in dat men moet overstappen op het kweken in een door de mens gecontroleerde omgeving. Het kweken van dieren in een door de mens gecontroleerde omgeving heeft als voordeel de voorziening van eiwit, export en behoud van de soorten. Daarnaast zal het broeden in gevangenschap de druk op de wilde populatie verminderen.
Suriname is gezegend met een biodiversiteit en volgens de bewindsman moet die behouden worden voor generaties na ons. Op het ministerie ligt de taak om condities te creëren die dit moeten waarborgen. Met dit seminar is een belangrijke stap vooruit gezet om te komen tot een nationaal beleid en een aanpak van de duurzame exploitatie van wild in Suriname.
De Veterinaire Dienst van het ministerie van LVV heeft bij de export van dieren een belangrijke rol te vervullen. Voor de gezondheidscertificaten van de dieren moet men naar de Veterinaire Dienst. Volgens Edmund Rozenblad, hoofd Veterinaire Dienst, heeft de afdeling een heel goede samenwerking met LBB. Hij gaf aan de dierenexporteurs mee dat het heel belangrijk is om bij een export een record eropna te houden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: