‘Aantijgingen EBS directeur Vaseur ongegrond’

vhp_logo_premdani_ayurveda_clinicEBS directeur Kenneth Vaseur zei onlangs dat de VHP c.q. toppers van de partij zich schuldig hebben gemaakt aan plagiaat. Het is duidelijk dat het doel daarvan is om de VHP in diskrediet te brengen. Verder gaf hij aan dat de EBS moedwillig door de twee voorgaande NF-regeringen is gemanoeuvreerd in een deplorabele financiële positie. De VHP wijst al deze verdachtmakingen en gemene aantijgingen resoluut van de hand.
Het is evident dat deze aantijgingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en niet op bewijzen, en derhalve zijn deze aantijgingen ongegrond. Als de directeur zegt dat hij precies weet wie binnen EBS dit naar ze heeft geforward moet hij de PG inschakelen. Het is evident dat de directeur geen aangifte kan doen vanwege het simpele feit dat de EBS geen bewijzen heeft.
De directeur van de EBS moet zijn eigen falend beleid niet in de schoenen schuiven van de VHP. Wanneer de directeur zegt dat de EBS werkelijk een energieplan heeft en dat uitgelekt is, wil dat zeggen dat de leiding niet in staat is zijn confidentiële informatie te beveiligen. Daarmee geeft zij zichzelf een brevet van ongeschiktheid.
De voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, heeft tijdens de persconferentie bij de viering van 64 jaar VHP gezegd, dat de VHP geen enkele behoefte heeft om plagiaat te plegen. Verder gaf hij aan dat de EBS het masterplan maar aan de gemeenschap moet tonen. Wij hebben het nog nooit gezien, aldus Santokhi.
De VHP-voorzitter merkte verder op dat de partij beschikt over een energiecommissie. In deze commissie hebben de deskundigen nationale en internationale studies verricht om te komen tot het duurzame energieplan van de VHP. De VHP is voorstander van blijven investeren in de energie en hydroprojecten. Zij wil zelfs overgaan tot groene energie.
Visie en enkele opmerkingen van de VHP Energiecommissie:
• De VHP heeft een Ontwerp gemaakt voor een Nationaal Energiebeleid voor Suriname. Dit initiatief komt voort uit de constatering dat (1) energie voor de ontwikkeling van Suriname cruciaal is en (2) er op dit moment grote zorgen zijn over de continuïteit van de energievoorziening. Dit komt niet in de laatste plaats door het gebrek aan visie over deze materie bij de regering en de EBS.
• De VHP praat over 3 pijlers van het energiebeleid, t.w. Rationalisatie, Liberalisatie en Privatisering. De gezondmaking is sterk gekoppeld aan depolitisering van de sector. Dit is de visie van de VHP en dit is neergelegd in een 22 pagina’s tellend beleidsstuk en actieplan.
• De VHP wil hiermee een op constructieve wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Het Nationaal Energiebeleid is een stuk waarin vele ervaren deskundigen van de partij participeren. Zij volgen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend en zijn reeds jaren actief in de energiesector. Zij hebben nationaal en internationaal hun sporen verdiend.
• Het plan van de VHP is gebaseerd op werk dat is verricht door leden van de Energie Commissie sinds het jaar 2007. Het Nationaal Energiebeleid is het sluitstuk van dit traject van de afgelopen 5 jaar.
• De door dhr. Vasseur gedane uitlatingen getuigen helaas niet van een nationale visie. De VHP hoopt dat dit niet een reflectie is van de huidige kwaliteit binnen de EBS of een poging is de aandacht af te leiden van meer belangrijke zaken.
• De directeur van EBS, dhr. Vasseur, heeft aangegeven dat door de VHP gebruik is gemaakt van een zogenaamd beleidsplan van de EBS. Wellicht is het omgekeerde het geval.
• De VHP streeft naar een nationale oplossing van het energieprobleem. Indien visies en oplossingsvoorstellen op langere termijn overeenkomsten vertonen, is de VHP des temeer verheugd dat gezamenlijk kan worden gewerkt aan een oplossing van het energievraagstuk.
• De VHP zal door gaan een constructieve bijdrage te leveren aan het energieprobleem in Suriname en de ontwikkeling van Suriname in het algemeen.
VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: