Zedendelicten dalende

In het jaar 2012 waren er 341 gevallen van zedendelicten gerapporteerd aan de politie. Dat is een afname in vergelijking met de voorgaande jaren. Vanaf 2009 kent het aantal zedendelicten een dalende trend. Inspecteur Humphrey Naarden van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname (KPS) staaft dit aan de hand van statistieken over de jaren 2009 tot en met 2012. In het jaar 2009 waren er 602 geregistreerde zedengevallen. In 2010 zijn er 490 gevallen genoteerd; in 2011 waren er 451 zedendelicten en in 2012 zijn er 341 gevallen bekend. Voor wat betreft 2013 zijn de cijfers nog niet verwerkt.
Zedendelicten beheersen momenteel het nieuws in India. Afgelopen maand was India in de ban van een verkrachting door 6 verdachten, waarbij het slachtoffer (23) uiteindelijk overleed. Uit informatie blijkt dat de daders van te voren een plan hadden gesmeed om een vrouw op te sporen ‘met de bedoeling haar te doden’. Op 16 december kwamen 5 mannen en een tiener bijeen voor een etentje in een woning in een sloppenwijk in het zuiden van Delhi. Daar besloten zij een vrouw te zoeken. Vervolgens stapten zij in het busje van één van de mannen en stuitten zij op een studente die met haar vriend van de film kwam. De studente en haar vriend werden zwaar mishandeld. De vrouw stierf circa 2 weken na het seksueel geweld.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: