Meer bewijsvoering strafzaken met Forensisch DNA-laboratorium Suriname

Meer bewijsvoering strafzaken met Forensisch DNA-laboratorium SurinameForensische DNA–testen kunnen nu formeel ook in Suriname plaatsvinden. De launch van het forensisch DNA-laboratorium in het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) heeft op 17 december 2012 in aanwezigheid van de gehele justitiële top plaatsgevonden. De Surinaamse justitie heeft met de introductie van de forensische DNA-testing de beschikking gekregen over een uiterst sterk hulpmiddel voor bewijsvoering. Tijdens de launch en de rondleiding, waarbij de indruk ontstond van “CSI-Suriname” (Crime Scene Investigation), hebben verschillende sprekers het belang van een Surinaams forensisch DNA-laboratorium benadrukt. Zo gaf procureur-generaal Subhaas Punwasi aan dat met de ingebruikname van het Forensisch DNA-laboratorium een hoger oplossingspercentage van strafzaken te verwachten is. Nico de Bel, directeur van het MWI, ervaart de ingebruikname van het laboratorium als een mijlpaal voor de Surinaamse rechtsgang.  Minister Edward Belfort is uiterst ingenomen met een eigen forensisch DNA-laboratorium en hij feliciteerde het MWI en in het bijzonder professor dr. Malti  Adhin (hoofd van het forensisch DNA-lab) met de behaalde mijlpaal. Ook sprak hij zijn erkentelijkheid uit aan het adres van de Nederlandse zaakgelastigde en de Amerikaanse ambassadeur voor hun financiële ondersteuning.
In 2009 werd de werkgroep Surinaams Forensisch Instituut (SFI), onder leiding van advocaat-generaal mr. Roy Baidjnath Panday, geïnstalleerd om de voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de totstandkoming van het instituut. De taak van het SFI is om de forensische onderzoeksgebieden in Suriname te professionaliseren en uit te breiden. Hiertoe behoren onder meer de gebieden pathologie, chemie en ballistisch onderzoek en daarnaast de introductie van forensisch DNA. DNA-testing is een geavanceerde technologie. Daarvoor zijn niet alleen high tech equipment, gescheiden en nauwkeurig gecontroleerde laboratoriumfaciliteiten vereist, maar tevens zeer specialistische expertise. Op grond hiervan heeft het ministerie van Justitie en Politie in 2010 een overeenkomst gesloten met het Medisch Wetenschappelijk Instituut om dit proces op te zetten en werd het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) gecontracteerd om de nodige assistentie te verlenen. Het MWI heeft een onafhankelijke positie, goede laboratoriumfaciliteiten en wetenschappelijke ervaring. Het moleculair laboratorium, onder leiding van professor Adhin, heeft bovendien in de samenleving reeds haar sporen verdiend met verschillende DNA-onderzoeken voor de gezondheidszorg.
In oktober 2011 werd in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut een validatietraject ingezet. Het MWI heeft alle drie fasen van het validatieproces succesvol afgesloten op 12 september 2012. Teneinde de beoogde doelen succesvol te kunnen bereiken, zijn er in het laatste kwartaal van 2012 verdiepingstrainingen verzorgd voor de forensische sporenzoekers van het KPS. Het volledig proces van de categorisatie van de sporen, het isoleren van DNA, het kwantificeren en vermenigvuldigen van het DNA (met de Polymerase Chain Reaction PCR-technologie) en uiteindelijk de DNA profilering/analyse wordt nu uitgevoerd in Suriname. In eerste instantie zal worden gewerkt met de biologische sporen, bloed, speeksel, sperma en haar. De vergelijking van DNA-profielen van sporen met mogelijke verdachten kan nu harde bewijzen leveren in moordzaken, zedendelicten en zelfs ook bij inbraken. De introductie van DNA als bewijsvoering in de Surinaamse rechtspraak betekent een spectaculaire vooruitgang voor de waarheidsvinding in Suriname. DNA-bewijs kan niet alleen worden ingezet als bewijs ter veroordeling van de schuldigen, maar ook als bewijs voor het vrijpleiten van onschuldigen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: