Bouw nieuwe powerplant EBS € 62 miljoen

ifEBS-directeur Kenneth Vaseur spreekt tegen als zou EBS drie generatoren onderhands hebben gekocht. Dit werd gesuggereerd door VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien die dit publiekelijk kenbaar maakte. Het assembleelid vroeg  aan NH-minister Jim Hok en het staatshoofd een verklaring omtrent de verdachte aankoop van de machines. Gajadien stelde dat de machines voor een bedrag (33 miljoen US$) zijn gekocht dat de werkelijke waarde (23 miljoen US$) overschreden heeft. Er is volgens Vaseur een internationale bidding voor de aankoop  gehouden, waarbij twee plantbouwers zijn geselecteerd, met name Wartsila en BWSC/MAN. Op basis hiervan heeft de toewijzing aan BWSC/MAN plaatsgevonden. Vaseur dikt aan dat er wel openbaar is aanbesteed. ‘Het tenderdocument en de ingezette procedure liggen ter inzage’, zei Vassuer op een gisteren gehouden persconferentie.
Vasseur bevestigt dat de firma Olibis de leverancier is. Nadat gebleken was dat BWSC/MAN het project niet zou financieren, heeft het energiebedrijf een beroep gedaan op Olibis, als één van zijn belangrijkste financiers, om de levering van de machines/generatoren en bijbehorende periferie op zich te nemen. Voor de financiering van de bouw van de plant zelf is een verzoek ingediend bij de DSB. Nadat een principeakkoord hiervoor was bereikt, stuitte de implementatie op de zogenaamde ‘politieke schulden’ in de boeken. Uiteindelijk is een beroep gedaan op de overheid om dit deel van het project te financieren. De kosten voor het leveren van de machines /generatoren en periferie bedragen € 22.390.000. De totale kosten die gemoeid gaan met de nieuwe BEM powerplant bedragen € 62.396.000, ofwel 990.000 €/MW. In het contract met de plantbouwer is opgenomen dat de nieuwe powerplant  zal moeten voldoen aan de geldende Wereldbank Milieurichtlijnen, aldus Vaseur.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: