DNA neemt drietal wetten in behandeling Parlement ook rookvrij

De Nationale Assemblee (DNA) komt vandaag bijeen om een drietal ontwerpwetten in behandeling te nemen. Het gaat om wetten van CBB, de Tabakswet en de internationale conventie van zeevarenden. Vanaf 13.00 uur zal in het openbaar over deze wetten gedebatteerd worden. Daarvoor zal men in huishoudelijk verband vanaf 11.00 uur vergaderen. Bij de Tabakswet zal de commissie van rapporteurs praten over de beperkingen van het gebruik van tabak en tabaksproducten. Heet hangijzer is het al dat niet verbieden van roken op overheidsterreinen. Vernomen wordt dat de DNA als eerste rookvrij verklaard zal worden. De commissie van rapporteurs (CvR) wordt voorgezeten door Theo Vishnudatt en de leden zijn Ganeshkoemar Kandhai, Noreen Cheung, Winston Jessurun, Mohamed Abdoel, Deepak Chitan en Diana Pokie.
De ontwerpwet houdende bijzondere regels ter aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand 2012 is voorbereid door de commissie van rapporteurs, waarin zitting hebben Anton Paal (voorzitter), Arthur Tjin A Tsoi, Ramses Kajoeramari, Ganeshkoemar Kandhai, Frederik Finisie, Diana Pokie en Hendrik Sakimin.
De derde wet die vandaag behandeld zal worden, gaat over de toetreding van Suriname tot het Internationaal Verdrag terzake opleidingsnormen, diplomering en wachtdienst voor Zeevarenden. Het verdrag dateert van 1978. De commissie van rapporteurs  van deze wet wordt geleid door Henk Ramnandanlal. Verder zitten in deze commissie Guno Castelen, Jenny Warsodikromo, Ronny Asabina, Melvin Bouva, Hugo Jabini en Diana Pokie.
De ontwerpwet over de gouddeals met Iamgold en Newmont wordt pas in februari behandeld. Intussen is de 13-man tellende commissie, onder leiding van Rabin Parmessar, begonnen met de hearings met alle betrokken actoren.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: