‘Kabinet Bouterse wordt overschaduwd door corruptieschandalen’

Dit kabinet wordt overschaduwd door geruchten over abnormale corruptieschandalen. En iedere keer probeert men deze schadalen de kop in te drukken onder het mom van dat ze een goed beleid voeren. We hebben laatstelijk nog twee grote schandalen gehad. De affaire Gopi met 86.000 hectare topkwaliteit houtsoorten, een concessie die Bruynzeel toebehoorde en de affaire Sew A Tjon die 600.000 hectare heeft gehad om te verkennen/exploratie. Dat gebied is tweemaal zo groot als het district Coronie. Mahender Gopi was onderminister die president Bouterse heeft bedankt. In het actualiteitenprogramma van RBN ‘Rashied Pierkan’s Kal Aaj Aur Kal’ zei de econoom/jurist Guillermo Samsom dat het absoluut niet kan. Als men daar zit, men heeft voorkennis en men heeft een powerpositie ten opzichte van die arme persoon die jaren geleden een aanvraag heeft ingediend voor een stukje grond, kan men zulks niet doen. Hetzelfde geldt voor de 600.000 hectare die uitgegeven is om te verkennen. Dit is handelen met voorkennis, meent Samson en dat is strafbaar in het buitenland. Die wet kennen we niet in Suriname, maar het is in elk geval ethisch maatschappelijk onaanvaardbaar.
Wat de zaak nog erger maakt, is dat de minister van RGB, Ginmardo Kromosoetoe, die zelf uit het bedrijfsleven komt, doodleuk in kwestie Gopi zegt dat hij niet heeft gekeken wie achter die nv staat. ‘Als men een uittreksel gaat halen bij de KKF, dan staat er altijd de naam van de directeur op.’ Samson reageert furieus door te stellen dat het bij hem het totaal niet ingaat. ‘Kromosotoe zou eigenlijk ook de laan uitgestuurd moeten worden, want dat kan hij niet zeggen. Het is altijd zo dat wanneer er sociaaleconomisch wanbeleid wordt uitgevoerd dat een directeur in de bak kan belanden. Het vervelende is dat deze onsmakelijke zaken kunnen doorwerken naar de president. In de wandelgangen zegt men dat het ongeloofwaardig overkomt als de president zegt dat hij van deze zaken geen kennis draagt. Als de president nalaat om hard op te treden, kan het hem duur komen te staan. Bouterse had het publiek zijn kruistocht aangekondigd tegen corruptie, dus hij heeft geen keus dan hard op te treden, anders zal zijn populariteit zwaar onder gaan lijden.’ Samsom benadrukt dat als hij minister van RGB zou zijn hij dit soort grote aanvragen met een vergrootglas zou bekijken en in het geval van Gopi zou hij dat pertinent afwijzen.
John Krishnadath van het Idos zegt dat als dit waar blijkt te zijn, er een groot probleem kan ontstaan op korte termijn. Het is bekend dat Sew A Tjon adviseur is van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok. In die hoedanigheid was hij belast met de rechten die aan concessies verstrekt worden; het toekennen dan wel verlengen of intrekken van concessies. Alhoewel handelen met voorkennis in ons land niet strafbaar is, kan Sew A Tjon een groot probleem krijgen als nu blijkt dat er concessies vallende binnen die gewraakte 600.000 hectare zijn ingetrokken op advies van hem. Een ander punt is dat een deel van die 600.000 hectare rechten waren verstrekt aan het goudbedrijf Newmount die na exploratie vrijgegeven zou worden aan de Paramacaanse gemeenschap, zodat zij zelf aan oppervlakte goudontginning zouden kunnen doen. Als nu blijkt dat die concessie ook is gaan behoren tot die 600.000 hectare die aan Tjew A Tjon is uitgegeven voor exploratie en op termijn exploitatie, dan mag men problemen verwachten. De Paramacaanse gemeenschap aldaar gaat het niet pikken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: