Idos-peiling eyeopener voor andere partijen

ifDe uitkomsten van de Idos-opiniepeiling moeten een eyeopener zijn voor de overige politieke partijen om harder hun best te doen, zodat ze ook in de gunst kunnen staan van het electoraat. Dit zegt BEP-assembleelid Ronny Asabina. De volksvertegenwoordiger gaat ervan uit dat het onderzoek wetenschappelijk verantwoord verricht is en daarom geaccepteerd kan worden. Voor hem is echter onduidelijk welke vragen gesteld zijn aan de respondenten. Hij vraagt zich af of de geïnterviewden ook vragen zijn voorgehouden over het gronduitgiftebeleid en het concessiebeleid van deze regering. Wat zouden dan de uitkomsten zijn? Hij vraagt zich ook af waarom thema’s als het ondernemingsklimaat en het naturalisatiebeleid niet worden meegenomen in peilingen. Hij brengt te berde dat deze regering maar liefst 23 naturalisatiewetten heeft goedgekeurd, waarvan de meeste aanvragers Aziaten zijn. Er zijn nauwelijks voorwaarden gesteld om genaturaliseerd te worden. Je hoeft niet perse het Sranan Tongo of Nederlands te beheersen. De parlementariër vindt dat het ook tijd wordt dat het binnenland ook meegenomen wordt in deze opiniepeilingen. Hij is er vrijwel van overtuigd dat de uitkomsten ook anders eruit zullen zien.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: