LVV-minister oriënteert zich in droge Nickerie

IMG_0228Minister Hendrik Setrowidjojo van LVV heeft zich in verband met de droogte waarmee vooral de rijstsector in Nickerie te kampen heeft de afgelopen uren persoonlijk laten informeren over de problemen en oplossingen voor de sector. In dat kader is vrijdagavond gesproken met de districtscommissaris, vertegenwoordigers van de ministeries van Openbare Werken en het OWMCP over de continuïteit van de watertoevoer naar de padieverbouwers en het veilig stellen van brandstof voor de Wakaypompen. Ook de heractivering van de waterschappen kwam bij dit gesprek aan de orde .In het district Nickerie is er onder voorzitterschap van de coördinator LVV regio west een overleg orgaan ingesteld dat reeds een stappenplan heeft gemaakt voor het heractivering van de waterschappen. Het ligt in de bedoeling dat reeds deze maand de eerste bestuursverkiezingen worden gehouden,ook de eerste keur van het waterschap Sawmillcreek moet in januari nog gepubliceerd worden in het staatsblad van de Republiek Suriname waarna het waterschap beter in hun gebied te werk kan gaan.
Op zaterdag 12 januari heeft de bewindsman te Wageningen de totaal gerehabiliteerde toegangsweg van bijkans 8.5 km te lijn 4 Wageningen in gebruik genomen. Deze weg stelt boeren in dat gebied in de gelegenheid vanaf nu ook de achter gelegen percelen te bereiken en bij regentijd zonder stagnatie te kunnen produceren. Hierbij werd een dringend beroep op de boeren gedaan zorgvuldig gebruik te maken van deze weg. In voorbereiding zijn nu de rehabilitatie van de toegangswegen naar lijnen 1, 2 , 3 en 5. Lijn 6 is op dit moment in uitvoering waardoor straks alle kleiwegen op Wageningen aangepakt zullen zijn.
Ter diversificatie van de landbouw is zaterdag op Wageningen ook een hyper moderne plantenkas in gebruik genomen. Met deze kas en 8 anderen die op diverse plaatsen in Suriname geplaatst zullen worden zal het ministerie geïnteresseerde trainen en begeleiden in deze vorm van telen, die het antwoord kan zijn op de gevolgen van global warming omdat onder geconditioneerde omstandigheden diverse gewassen geteeld kunnen worden en reeds is gebleken dat een veel hoger rendement wordt gehaald. Het ligt in de bedoeling om grotere kassen van ongeveer 1 hectare op te zetten waarin landbouwers de mogelijkheid zullen krijgen zelf hun producten te telen met verzekerde afzet.
Belangrijk tijdens dit oriëntatie bezoek was ook een gesprek met boeren vertegenwoordigers Harrynandan Oemraw van de SPBA en Bramdew Rampedareth van de VPP. Bij dit gesprek zijn de de heren omstandig geïnformeerd over de afspraken die zijn gemaakt voor een continue water toevoer via het pompgemaal Wakay en de plannen voor de reactivering van de waterschappen.
Een welkome mededeling voor de boeren vertegenwoordigers was zeker dat aan het eind van de maand januarie 2013 de beloofde stimuleringstoelage of incentieves zal worden gestort op de bankrekeningen van de diverse padieverbouwers . De incentieves zal worden uitbetaald op basis van SRD 2.16 per geoogste baal padie op basis van 60 balen per hectare. In deze zullen alleen padieverbouwers die bij de eerste registratie alle informatie hebben opgegeven uitbetaald worden.
De boerenvertegenwoordigers hebben hierbij hun bezorgdheid geuit over de hoge prijzen voor ureum. Ook zien zij graag op niet al te lange termijn de instelling van het productschap rijst die volgens hun moet zorgen voor een snellere oplossing voor de problemen in de rijstsector. Oemraw en Rampedareth zien ook graag een nog betere communicatie met het ministerie tegemoet en hebben de minister Setrowidjojo alle steun toegezegd bij de uitvoering van de plannen die zijn opgenomen in het witboek rijstsector.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: