‘De helft van NDP en Palu opsluiten’

President Bouterse had op 16 februari 2012 in het parlement gezegd dat hij zoveel documenten heeft dat hij de helft van de VHP kan opsluiten wegens corruptie. Sinds deze regering is aangetreden, is de corruptie op bepaalde ministeries van dien aard dat de president de helft van zijn eigen NDP en van Palu kan opsluiten.
In de regeringsverklaring “Het Kruispunt” van 2010-2015 staat het volgende: De regering vindt dat de interne organisatie van de staat uitgebalanceerd, efficiënt, effectief en transparant met behoorlijke ‘accountability’ dient te zijn ingericht. De kruistocht tegen corruptie vormt hiervan een essentieel onderdeel. Bij deze regering is bijna niets transparant, transparantie van deze regering is schone schijn. De corruptie is wijd verspreid binnen de regering.
Het lijkt erop alsof de woorden kruistocht en corruptie, voor de president niet bestaan want de corruptie neemt met de dag ergere vormen aan. Het kruis bestaat wel voor hem, daarmee zegent hij zichzelf. We kennen allemaal het gezegde: Wie het kruis heeft zegent zichzelf. De president zegent niet alleen zichzelf, maar ook zijn familie en getrouwen.
Corruptie, nepotisme en populisme vieren hoogtij bij deze regering. Het ene corruptieschandaal stapelt zich op na het andere, in de media worden de corruptieschandalen breed uitgemeten. De graaicultuur van de NDP van de periode 1996-2000 wordt voortgezet, niets en niemand kan hun tegenhouden, alles wordt leeggeroofd.
Het begon met het zogenaamde “pimpen” van de wagen van minister Abrahams, de restauratie van zijn werkkamer zonder openbare aanbesteding en het gunnen van werken aan familieleden en vrienden. Daarna kwam het corruptieschandaal van Carolinabrug aan het licht. U als lezerspubliek mag zelf het rijtje verder aanvullen.
De wijze en mate waarop hout- en goudconcessies worden verhuurd en verkocht aan buitenlanders kent zijn weerga niet. De goudordening is meer een facilitering dan ordening. Partijbonzen, loyalisten en vrienden worden geaccommodeerd, terwijl arme goudzoekers worden weggejaagd. Topfiguren van de NDP en Palu hebben honderden goudconcessies in hun bezit, die worden verhuurd aan derden. De concessiehouders worden betaald met goud. Zij worden slapend rijk.
De top van Palu blijft niet achter als het gaat om corruptie en nepotisme. Ze maakt zich ook schuldig daaraan. De 600.000 ha aan Sew Atjon is een treffend voorbeeld van corruptie en nepotisme. Minister Jim Hok loodste zijn partijgenoot Iwan Poerschke binnen bij Staatsolie. Binnenkort wordt Sew Atjon directeur van Staatsolie. Na oktober zal de deur van Staatsolie wagenwijd open staan voor andere Palu’ers, vrienden en de familie. De kartelvorming zal binnen een jaar een feit zijn.
Het gaat me niet verbazen dat wanneer Sew Atjon officieel directeur wordt van Staatsolie, we na een paar jaren een tweede Para Industries zullen krijgen. Als Staatsolie een kippenhok wordt zullen Jim Hok en Sew Atjon daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.
Het is evident dat in de kwestie van Gopie en Sew Atjon zowel Ginmardo Kromsoeto als Jim Hok het volk flink heeft misleid door onjuiste informatie te geven over de uitgifte van de concessies. Minister Kromosoeto komt doodleuk een verhaal ophangen dat hij niet wist dat de aanvraag van Mahinder Gopie was, terwijl hij en Gopie dikke paarse maatjes zijn.
Ook het verhaal van Jim Hok verwijs ik naar het rijk der fabelen als hij zegt dat het slechts om verkenning gaat. Gaat Sew Atjon zoveel geld investeren zonder daaraan voordelen te hebben?  Kennelijk denkt minister Jim Hok dat als hij een mooi verhaal ophangt over de concessie, de samenleving erin zal trappen.
De vrouw van ex-minister Martinus Sastroredjo had enkele vierkante meters grond aangevraagd en op grond daarvan heeft president Bouterse Sastroredjo ontslagen. Minister Ginmardo geeft aan zijn paarse vriend Mahinder Gopie 94.000 ha grond en minister Jim Hok maakt het nog mooier, door zijn vriend en partijgenoot Sew Atjon 600.000 ha grond te geven. Maar toch blijven ze gehandhaafd als minister. Hoe redelijk en geloofwaardig is de president?
De kwestie van Mahinder Gopie en Sew Atjon is in de samenleving nu al bekend als de Gopie- Sew Atjon Gate. Met de uitgifte van de concessie van circa 94.000 ha aan de NDP’er  Mahinder Gopie en ruim 600.000 hectare aan de Palu’er Sew A Tjon, de schoonzoon van de Palu-topper Iwan Krolis, gaan deze twee heren en hun mede-eigenaren echt een gouden toekomst tegemoet zoals dat beloofd is door president Bouterse.
De vraag die bij mij rijst is: wie zijn de feitelijke eigenaren van deze concessies? De juridische eigenaren zijn bekend, maar wie zijn de economische eigenaren? Bij zulke gevallen past men een foefje toe, namelijk de constructie van het scheiden van juridisch en economisch eigendom. Deze constructie wordt vooral toegepast in het rechtspersonenverkeer alsmede bij investeringen van misdaadgeld in de onroerende goederen. Deze constructie wordt ook toegepast door criminele organisaties om onderhands aandelen over te dragen of crimineel geld te beleggen.
De president heeft in zijn nieuwjaarsrede de samenleving opgeroepen om de regering kritisch te volgen. De samenleving volgt de regering vanaf haar aantreden kritisch, echter heeft regering  c.q. de president geen oor voor de stem van het volk.
Een overheid die zijn eigen burgers minacht, is het spoor immers volkomen bijster. De overheid is ingehuurd om het volk te dienen en niet om het te knechten. Een overheid die zijn eigen wanbeheer met alle beschikbare middelen, leugens en bedrog verbergt voor de ogen van het volk, is in feite een zeer onverantwoordelijke organisatie.
Als de president werkelijk van het volk en land houdt dan moet hij de ministers Ramon Abrahams, Ginmardo Kromosoeto en Jim Hok onmiddellijk de laan uitsturen. De heer Sew  Atjon moet ook onmiddellijk bedankt worden als directielid van Staatsolie.
Naipal A.I.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: