VHP presenteert Energiebeleid 2015-2030

Maandag heeft de Energiecommissie van de VHP een presentatie gehouden inzake het “Nationaal Energiebeleid voor Suriname 2015-2030” . In de optiek van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is de beschikbaarheid van energie, in het bijzonder elektrische energie, zeer cruciaal voor het op gang brengen en houden van economische ontwikkeling. Het is een pre conditie om de ontwikkeling en het welvaartsniveau van de Surinamer te verhogen. Als er geen energie is, is er ook geen duurzame ontwikkeling. De VHP is ervan overtuigd om met haar lange-termijn visie met betrekking tot de Energy Security voor haar volk zekerheid te creëren voor het leveren van goedkopere energie, overwegend opgewekt met onze hernieuwbare bronnen met lage CO2 emissie, om zodoende productie te stimuleren en export te bevorderen. De commissie constateert dat de behoefte aan energie, welke nu circa 250 MW bedraagt, tot 2030 zal toenemen tot circa 1200 MW.
De huidige geïnstalleerde opwekkingscapaciteit en organisatie is niet toereikend om in deze groeiende behoefte te voorzien. Elektriciteitsvoorziening in Suriname laat op dit moment veel te wensen over. De problematiek varieert van het gebrekkig verkrijgen van een stroomaansluiting tot de vele stroom- onderbrekingen waarmee de bevolking wordt geconfronteerd. Toegang tot elektrische energie is op dit moment in Suriname een stagnerende factor in de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Dit frustreert burgers en ondernemers en werkt remmend op de ontwikkeling van het land. Feit is dat er dringend behoefte is aan een effectief beleid voor de Surinaamse energiesector. Dit beleid dient als centrale doelstelling te hebben het garanderen van betrouwbare en betaalbare elektriciteit voor alle Surinamers.  Beschikbare, betrouwbare en betaalbare energie, als nutsvoorziening, is voor Suriname één van de belangrijkste determinanten voor een gezonde economie en sociale welvaart. Studies van verschillende onderzoeksgroepen (verleden en heden) wijzen tevens uit dat de energiecapaciteit  in Suriname ook potentie bevat om te dienen voor export. Er zullen substantiële investeringen gedaan moeten worden om de elektriciteitsvoorziening voor Suriname te kunnen garanderen. De vraag die hier beantwoord wordt, is welke technologie-keuze gemaakt dient te worden en wat de investeringen zullen kosten. Tegelijkertijd zullen ondernemers en investeerders gestimuleerd worden om deel te nemen in de energie-industrie. De commissie beveelt hierbij aan om een hybride opwekkingsmodaliteit van hydro- en thermische energie te overwegen. Volgens de commissie ligt een mix van hydro- en thermische energie voor Suriname het meest voor de hand. Hydro-energie is op de lange termijn goedkoper in hernieuwbare vorm, maar is erg kapitaalintensief en kent een lange bouwperiode.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: