Taskforce Onderwijs volbrengt missie en wordt opgedoekt

De ‘Taskforce Voorbereiding Onderwijsinnovatie’ wordt in opdracht van de president opgedoekt. De voorzitter van de taskforce, Eddy Jozefzoon, geeft aan dat dit instituut momenteel nog in tact is, maar dat het hoogstwaarschijnlijk nog van de week zal ophouden te bestaan. Hij geeft aan dat de president zich daarover in het parlement heeft uitgesproken. De taskforce heeft naar zeggen van Jozefzoon haar taakstelling volbracht.
De Taskforce Voorbereiding Onderwijsinnovatie werd op 4 augustus 2011 geïnstalleerd met de bedoeling een beter inzicht te krijgen in de problematiek binnen het onderwijsbestel. De groep had als opdracht meegekregen om de oorzaken van de teleurstellende examenresultaten bij de verschillende onderwijsinstituten in kaart te brengen. Ook moest worden nagegaan welke de daaraan gerelateerde problemen zijn en hoe die op korte termijn kunnen worden opgelost. In de tweede taakstelling ging het om de vraag hoe de contouren van een nieuw te creëren onderwijsbestel eruit moeten zien en waaruit het vernieuwingsproces zal moeten bestaan. De taskforce had ook als taak de regering op korte termijn te adviseren over het te voeren beleid en de daarmee samenhangende maatregelen om het onderwijs uit de heersende crisissituatie te halen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: