Opening 150ste herdenkingsjaar ‘onbeschaafde afschaffing wettelijke slavernij’

Lancering internet community ‘slavernijonline.nl’
Op zondag 20 januari zal de internet community SlavernijOnline.nl gelanceerd worden tijdens een evenement getiteld “de emotionele ervaring van slavernij”. De community bestaat uit een website www.slavernijonline.nl, een facebook pagina ‘slavernijonline’ en een twitter account #onlineslavernij.
De website beoogt informatie te geven over de geschiedenis van slavernij in de Nederlandse koloniën en de erfenis van het slavernijverleden in de hedendaagse samenlevingen (Suriname, Nederland en de voormalige Antillen).
Het evenement draait om de vraag “Wat voelden de slachtoffers van een misdaad tegen de menselijkheid gedurende het proces van slavernij?”  Aan de hand van oude beelden (schilderijen en tekeningen) geven nazaten van de tot slaaf gemaakten uiting aan het gevoel van de zwarte mensen die op die beelden voorkwamen. “Wat dachten ze? Wat voelden ze? Wat voelen de nazaten als ze naar die beelden kijken?”
Een voorbeeld van zo’n tekening is te vinden op de openingspagina van www.slavernijonline.nl. Verschillende mensen geven uitdrukking aan deze gevoelens op het moment dat de beelden worden getoond. De manier van expressie is verschillend: een gedicht, een lied, een rap, een speech. Het geheel wordt samen gegoten in een evenement dat de geschiedenis van slavernij behandelt aan de hand van emotie.
Het evenement wordt georganiseerd in het kader van de herdenking van 150 jaar ‘onbeschaafde afschaffing van wettelijke slavernij’ en de ‘International Genocide Memorial Day’.
‘De afschaffing van de slavernij wordt als het hoogtepunt van de Europese beschaving beschouwd, maar eigenlijk was het een dieptepunt. Beschaafde mensen beginnen met de erkenning dat er een misdaad tegen de menselijkheid heeft plaatsgevonden, bieden hun excuses hiervoor aan en compenseren de slachtoffers voor de schade en het leed dat ze geleden hebben. Onbeschaafde mensen ontkennen de misdaad, vragen om dankbaarheid van het slachtoffer en compenseren de dader. Bij de afschaffing van de slavernij heeft Nederland de slavenhouders gecompenseerd, niet de slachtoffers.’
Op 1 juli 1863 werd slavernij voor de wet afgeschaft, maar de racistische behandeling van zwarten en de sociale en economische ongelijkheid bleven voortbestaan. De International Genocide Memorial Day is een internationale dag waarop misdaden tegen de menselijkheid in diverse delen van de wereld door diverse perioden van de geschiedenis worden herdacht.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: