PLO vraagt spoedonderhoud aan TCT voor tariefsaanpassing en overdracht vergunningen

De Particuliere Lijnbushoudersorganisatie heeft volgens haar voorzitter John Mahadewsingh een schrijven gericht aan minister Falisi Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) om een spoedonderhoud te hebben met hem. ‘We hebben in het schrijven gevraagd om te praten over een tariefsaanpassing en overdracht van de vergunningen.’ Op de vraag met hoeveel procenten en/of SRD centen de bustarieven verhoogd zullen worden, zegt Mahadewsingh dat er niet gesproken zal worden over procenten of SRD centen. We willen met de TCT-minister nagaan of we de bustarieven moeten verhogen of de dieselcompensatie moeten aanpassen.
Achterstallige subsidiegelden
Het blijkt dat de achterstallige gelden voor de bushouders van de PLO ook nog steeds niet zijn gestort. ‘Er is licht in de tunnel’, zegt Mahadewsingh over de uitbetaling van de achterstallige subsidiegelden. De overheid is de bushouders ruim vijf maanden aan achterstallige subsidiegelden schuldig, wat neerkomt op een bedrag van ruim SRD 5.5 miljoen. Volgens de PLO-topper heeft de onderdirecteur Administratieve Diensten, Stephen Belfor, beloofd dat de subsidiegelden maandag 07 januari of uiterlijk dinsdag 08 januari zullen worden overgemaakt op de rekening van de PLO. Op de vraag waarom er een achterstand is van vijf maanden zegt Mahadewsingh dat er door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) een aantal argumenten zijn aangehaald. Zo hebben de begrotingsbehandelingen lang geduurd en waren er enkele stagnaties bij het verwerken van de administratie. ‘Het ligt niet aan ons dat er een achterstand is van vijf maanden. Het ligt aan TCT. Zij hebben hun werk niet goed gedaan, vandaar de stagnatie. Wij als PLO-bestuur vinden dat TCT sneller en efficiënter moet werken en niet dat zij steeds zeggen ‘het ligt aan dit of aan dat.’ Volgens Mahadewsingh hebben de bushouders geen tijd om te wachten. ‘Meer nog daar zij voorfinancieren. Als je je geld gebruikt om voor te financieren dan moet je daarvoor in feite beloond worden, vindt de PLO-voorzitter. ‘Als we straks zeggen dat wij rente willen, omdat wij voorfinancieren, dan zal je weer de poppen aan het dansen krijgen.’
 
Widjai Ganesh
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: