Advocatenwet wordt herzien

Het ministerie van Justitie en Politie heeft een stap gemaakt richting herziening van de Advocatenwet. Deze wet dateert van 2004.  In verband met de herziening van deze wet is op vrijdag 21 december de Werkgroep Herziening Advocatenwet  geïnstalleerd. In De Nationale Assemblee is er een partiële wijziging van de Advocatenwet in behandeling genomen, waarbij gevraagd is naar een integrale wijziging.  De bedoeling is dat verschillende actoren zitting hebben in de  werkgroep en dat er op deze manier meer draagvlak wordt gecreëerd. De werkgroep wordt voorgezeten door mr. Alfred Veldema en heeft een zittingsduur van 6 maanden.  Tot de taken van deze commissie behoren het adviseren van de minister van Justitie en Politie met betrekking tot de herziening van de Advocatenwet en het doen van voorstellen tot eventuele wijziging van de wet. Waarnemend directeur Inez Huijzen – Sedney installeerde de commissie namens de minister van Justitie en Politie. Volgens de waarnemend directeur moet de commissie een ontwerpwet klaarmaken. De  minister van Justitie en Politie moet er naar toe werken dat deze  wet via de president goedkeuring krijgt in De Nationale Assemblee.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: