John Seedorf: ‘Als TCT niet serieus is, zal men het merken‘

Er is tot nu toe nog niets concreets bereikt in het overleg tussen de Satca (Suriname Air Traffic Controllers Association) en het ministerie van TCT (Transport, Communicatie en Toerisme). ‘Als TCT niet serieus is, zal men het merken’, zegt Satca-voorzitter John Seedorf. De Satca heeft met de deskundigen van TCT de afspraak dat in deze maand de luchtverkeersleiders enkele van de pijnpunten opgelost zouden zien. Seedorf verwacht dat nog voor eind van de maand er concrete toezeggingen gedaan worden betreffende het trainen van kader in het buitenland. ‘De mensen moeten vertrekken voor een verdere upgrading van hun kennis of ze moeten instructeurs laten halen’, zegt Seedorf. Hij kiest liever voor de upgrading in het buitenland, daar de lokale infrastructuur niet voldoet aan de eisen voor het uitzetten van vervolgopleidingen. Maar er is nog geen beweging vanuit TCT. Seedorf hierover: ‘We hebben ons heel royaal opgesteld denkende dat er een oplossing komt. Als men dat niet wil, zal men het merken.’
De luchtverkeersleiders hadden op 5 december 2012 het werk voor 8 uren neergelegd, wat voor een enorme chaos gezorgd heeft op de internationale luchthaven. De Satca-leden zijn gebelgd over de structurele onderbezetting, waardoor er een enorme werkdruk is. Alhoewel dit probleem vaker is aangekaart bij TCT,blijkt minister Falisi Pinas daar nog steeds niets aan gedaan te hebben.  De luchtverkeersdienst heeft ruim 60 luchtverkeersleiders nodig om optimaal te kunnen functioneren. De dienst heeft echter de beschikking over slechts 25 air traffic controllers, van wie een aantal binnen niet al te lange tijd de dienst zal verlaten, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  Daarnaast wachten de luchtverkeersleiders al bijkans 3 jaren op uitvoering van een principeakkoord dat met de vorige regering was bereikt in 2008. Met de toenmalige vicepresident was overeengekomen een verbetering van werkomstandigheden, bijscholing van het personeel en werving van nieuw personeel om de onderbezetting te minimaliseren. ‘Aan geen van deze zaken is uitvoering gegeven, tot groot ongenoegen van de Satca.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: