Brailleschrift van groot belang voor mensen met een visuele beperking

Minister Alice Amafo: “Het brailleschrift heeft te maken met emancipatie, integratie van slechtzienden en blinden om te participeren in de gemeenschap.”
Op vrijdag 04 januari 2013 is het Wereld Brailledag. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is van plan om ook een grotere rol te gaan spelen in het leven van degenen met een visuele beperking. Mensen met een visuele beperking zijn niet over het hoofd te zien. Dit jaar wil het ministerie ruime aandacht geven aan de internationale brailledag. Het ministerie is dit jaar van plan samen met de doelgroep een actie te voeren voor meer bekendheid van dit schrift, zodat een ieder met een visuele beperking bekend wordt met het brailleschrift. Er zal eerst onderzocht worden hoe bekend het is onder de doelgroep en aan de hand daarvan zal het ministerie samen met de doelgroep brainstormen om te komen met een stappenplan om het belangrijke van dit schrift meer naar buiten te brengen onder mensen met een visuele beperking en een ieder die er behoefte daartoe heeft. Minister Alice Amafo heeft zich verdiept in de materie en geeft aan dat het brailleschrift te maken heeft met emancipatie, integratie van slechtzienden en blinden om te participeren in de gemeenschap.
Louis Braille is de bedenker van het internationaal gebruikte systeem om met de tastzin te kunnen lezen en schrijven. In 1824 introduceerde hij de zogenaamde methode van geschreven woorden en muziek door het gebruik van puntjes, het brailleschrift. De vechtlust die Louis Braille bezat, heeft ertoe geleid dat hij van grote betekenis werd voor mensen met hetzelfde lot als hem. Hij raakte namelijk als kind blind door een ongeluk. Logischerwijs noemt men dit in de volksmond het Braille-systeem, dat officieel internationaal werd erkend als blindentaal in 1932. Het brailleschrift levert tot op de dag van vandaag een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van blinden en slechtzienden in de samenleving. Het thema van het jaar is: “Ziende(er) ogen op weg”.
Dankzij het brailleschrift werden mensen met een visuele beperking in staat gesteld om beter te leren, communiceren en kwamen ze uit hun isolement. In Suriname is de Nationale Stichting Blindenzorg Suriname het bekendste instituut dat zich inzet ten behoeve van deze doelgroep. Zelfstandigheid van de mens met een visuele beperking is een van de doelen die wordt nagestreefd voor de mens met een visuele beperking. “Het belangrijkste in dit leven is het vertrouwen in jezelf en waar er een wil is, is er een weg. Er is een schrift ontworpen, waarmee blinden en slechtzienden overweg kunnen gaan. Maken jullie er gretig gebruik van en laat dit stukje integratie dat voor ons ligt volop gebruikt worden, zodat er nieuwe deuren open kunnen gaan. The sky is the limit. Dat moet men nooit vergeten.” Dat is boodschap van de bewindsvrouw aan de slechtzienden en blinden in Suriname.
Het Nationaal Blindencentrum is volgens directeur Natasia Hanenberg-Agard van plan om dit jaar het Brailleschrift ook toegankelijk te maken voor anderen. Hanenberg – Agard denkt in eerste instantie aan ouders met kinderen met een visuele beperking. Deze ouders kunnen hun kinderen dan ook begeleiden bij het maken van bijvoorbeeld het huiswerk. De directeur denkt ook aan leerkrachten die lesgeven aan slechtziende kinderen. Deze leerkrachten zouden de kinderen beter kunnen begeleiden indien zij het Brailleschrift kennen. Volgens Hanenberg-Agard is het Nationaal Blindencentrum evenals Sozavo vast van plan om trainingen en workshops op te zetten over het Brailleschrift.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: