Beip heeft niets te maken met vernieuwing Kweekscholen

Het “Basic Education Improvement Program”(Beip) heeft niets te maken met de vernieuwingen, die worden doorgevoerd binnen de Pedagogische Instituten (PI’s), meer bekend als de Kweekscholen. Per oktober 2012 is “De Nieuwe Leerkracht” geïmplementeerd op de PI’s. Een artikel in een dagblad dat de implementatie op de helling is, berust niet op waarheid. Programmanager van 2nd Beip Andre Kramp snapt niet hoe de verwarring kan zijn ontstaan. Hij merkt op dat in het bewuste artikel een aantal zaken door elkaar worden gehaald. “Men heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt”, vindt hij. Het Beip wordt onnodig in verband gebracht met de PI’s. Als onderdeel van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) werkt Beip gestadig aan de vernieuwing van het basisonderwijs. Het traject dat echter moet leiden tot vernieuwing van de PI’s wordt uitgevoerd door het Programma Effectievere Scholen in Suriname (Progress). Dit is een samenwerking tussen het Minov en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB).
Implementatie derde leerjaar basisonderwijs
Dit schooljaar wordt het nieuw curriculum voor het 3de leerjaar, de huidige 1ste klas van het basisonderwijs, geïmplementeerd. Eerder en wel in 2011 is het nieuw Speelwerkplan voor Kleuter A en B, nu leerjaar 1 en 2, geïntroduceerd. In januari 2013 zullen alle leerlingen van leerjaar 3 van het basisonderwijs voor het eerst met de nieuwe methode gaan werken. De nieuwe methode sluit aan op het Speelwerkplan van het kleuteronderwijs. Leerjaar 3 bestaat uit de volgende leergebieden: Rekenen, Taal, OJW (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld), KCE (Kunst- en Cultuureducatie) en bewegingsonderwijs. Alle vijf leergebieden zijn geheel vernieuwd.
Trainingen
Voor een succesvolle implementatie van het nieuw curriculum voor leerjaar 3 is er een trainingstraject uitgewerkt door Beip. Ontwikkelaars, pedagogen, vakdocenten, leerkrachten en schoolleiders van het basisonderwijs, relevante afdelingen van het Minov, de PI’s, het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) worden getraind. In november 2012 is er een mastertraining verzorgd in de leergebieden Taal en Rekenen, OJW en KCE. De leerkrachten van leerjaar 3 zijn in december 2012 getraind. Deze maand worden schoolleiders en andere belanghebbenden getraind. Het is een misvatting als gesteld wordt dat de laatstejaarsstudenten van de PI’s niet in staat zullen zijn om te werken met het nieuw curriculum. Dit, omdat zij pas in het schooljaar 2013/2014 eventueel ingezet kunnen worden als hospitant. Er is voldoende tijd voor deze groep om een inhaalslag te maken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: