‘Verhuurders huizen ontduiken belasting’

‘Verhuurders van huizen, appartementen en zakenpanden ontlopen nog altijd de Belastingdienst. Een verouderde huurwet en het nog niet bestaan van een appartementenwet geven ruimte om belastingen te ontduiken. Verhuurders die wel hun belastingaangifte doen, geven in de meeste gevallen niet de werkelijke waarde op van de huuropbrengsten’, zegt  BEP-parlementariër Ronny Asabina. Het assembleelid heeft deze zaak vaker geëntameerd in het parlement. ‘Het verhuren van huizen en panden in euro’s schijnt een lucratieve business te worden, waarvoor er geen belasting betaald wordt. De Staat verdient er niets aan.’ Bovendien komt het volgens Asabina vaker voor dat de eurobedragen niet in overeenstemming zijn met de reële waarde van het huis of pand. ‘De huurwet geeft namelijk aan dat het huurbedrag een percentage moet zijn van de taxatiewaarde van het pand/huis, maar in de praktijk blijkt dat dit percentage overschreden wordt en een te hoog huurbedrag in rekening wordt gebracht.’ Asabina zegt dat met de goedgekeurde huisvestingswet de ruimte is geschapen om andere aanverwante wetten zoals de appartementenwet te maken. Het verhuren van onroerend goed is belastingplichtig. De realiteit leert echter dat de Belastingdienst nauwelijks penningen verdient in deze branche. ‘De groei aan inkomsten uit belastingen heeft de dienst sec te danken aan de extra opbrengsten van Iamgold en Staatsolie. De andere sectoren zoals verhuur van onroerende goederen dragen niet of nauwelijks bij aan de staatskas.’
De parlementariër meent dat het goed zou zijn als de Belastingdienst de inkomsten die zij verdient uit de verschillende sectoren, openbaar maakt. ‘Dan zou men zien dat de grootste belastingontduikers niet zijn op de goudvelden, zoals politici doen blijken, maar dat ze rondlopen in de stad. De verhuurders van onroerend goed zitten ook in de goud- en houtsector, waar ze handel drijven met concessierechten. Deze verhuurders zijn de grootverdieners, niet die kleine ondernemer op de goudvelden.’ Asabina dringt aan op aanpassing van de sterk verouderde huurwet. Daardoor is men dan niet meer in staat huizen te bouwen en die te verhuren zonder dat men voldoet aan de belastingplicht.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: