‘2013 wordt ons doe-jaar’

De Centrale Landsdienaren Organisatie (CLO) wil in 2013 af van een ondeugdelijke ontslagprocedure, individuele jaarafsluitingen bij ministeries en onnodige arbeidsovereenkomsten bij de overheid. Zij wil ook dat op zijn minst een minimumloon op tafel wordt gezet, wordt aangevangen met een wet op vakscholing en betere productie van de arbeidsklasse. Zowel voor de regering als de werkende klasse werken deze ontbrekende punten nadelig.’ Zoals Ronald Hooghart bij de jaarafsluiting van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft aangegeven, wordt 2013 een doe-jaar.
Hooghart kan zich helemaal niet erin terugvinden dat een ambtenaar namens de minister een ontslag goedkeurt of afkeurt. ‘Want dat wil zeggen dat de enige optie om in beroep te gaan, bij de groene tafel is. De meeste werkers kunnen zich dat niet permitteren.’ Daarnaast komt bij een ontslag geen sociaal maatschappelijk werkster noch een psycholoog in beeld. De CLO-topman vindt het niet correct dat bijvoorbeeld schoonmaaksters, hoewel het niet mag, langer dan 10 jaar op arbeidsovereenkomst werken voor de overheid. Zij maken daardoor bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geen aanspraak op een behoorlijk pensioen, maar op een onderstandsvergoeding van slechts SRD 250. Hooghart vindt het ook nodig dat er een wet komt op vakscholing, gekoppeld aan certificering van vakdeskundigen, omdat tegenwoordig iedereen zich kan voordoen als half- of volwas vakman. ‘Wij willen in 2013 ook een minimumloon op tafel hebben’, zei Hooghart. Zijn organisatie gaat de regering adviseren om de jaarafsluitingen van de verschillende ministeries gezamenlijk te doen in bijvoorbeeld een stadion. Hierdoor kan de overheid financiën besparen en zal de opkomst beter zijn.
Minister Michael Miskin van ATM gaf in zijn toespraak aan dat er al wordt gewerkt aan nieuwe ontslagprocedures, zodat in de toekomst een ontslag door een onafhankelijke commissie kan worden getoetst. Ook het minimumloon is volgens de ATM-minister gereed, echter moet het Tripartiet Overleg hieromtrent adviezen uitbrengen, zodat de wet zijn weg kan vinden naar de Raad van Ministers en De Nationale Assemblee. Miskin zegt te hopen dat wanneer de suppletoire begroting van ATM wordt ingediend, de begroting van SAO wordt verbeterd, want bij de begrotingsbehandeling in 2012 mocht het niet baten. ‘Ik ga u (Hooghart) dus ook vragen om uw kanalen te bewandelen’, aldus Miskin.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: