DOE: ‘Goed bestuur staat en valt met goed leiderschap’

Naast alle mediaprogramma’s die het succes van de regering bejubelen, wil DOE aan het begin van dit jaar, op nuchtere wijze, de vinger op de wonde plek leggen. ‘De president heeft opgeroepen zijn beleid kritisch te volgen. Dat heeft DOE steeds gedaan. Ook in dit jaar mag daarop gerekend worden. DOE werpt een eerlijke terugblik, zodat zowel regering als samenleving aangescherpt worden. Dit ten voordele van duurzame ontwikkeling voor allen.’
‘Suriname heeft leiders nodig die geloofwaardigheid hoog in het vaandel hebben. Stephen Covey en Rebecca Merril geven in hun boek “Speed of Trust, The one thing that changes everything’ (2008) aan, dat geloofwaardigheid een elementaire voorwaarde is om goed invulling aan leiderschap te geven. De mate waarin iemand vertrouwen uitstraalt is volgens hen de belangrijkste factor als die persoon noodzakelijke veranderingsprocessen wil beïnvloeden. Die veranderingsprocessen houden verband met het kruispunt waar de president het vaak over heeft. Uitstralen van vertrouwen is weer afhankelijk van de mate waarin iemand zichzelf geloofwaardig acht en de ervaring die anderen hebben met deze persoon op dit gebied. Geloofwaardigheid, kan volgens eerder genoemde auteurs, op basis van vier elementen gemeten worden namelijk; je integriteit, je intenties, je bekwaamheid en je resultaatgerichtheid. Om te meten of vertrouwen in een individu is toegenomen, heeft zo iemand bevestiging nodig van de directe en wijdere omgeving. De vraag is of leidinggevenden in onze samenleving zich in voloende mate hiervan bewust zijn. Dat de samenleving vertrouwen in de politiek kwijtraakt, komt mede door ongeloofwaardigheid die bij sommige leiders zo manifest is. Hier ligt in 2013, volgens de DOE partij, voor onze samenleving een belangrijke uitdaging. Als samenleving maken wij steeds vaker mee, dat leiders die in opspraak komen, gewoon in functie blijven, worden beschermd, of er met een sisser van af komen. We staan niet lang genoeg stil bij de effecten van dit soort falend leiderschap, terwijl dit de ontwikkeling van onze samenleving stagneert. De duurzaamheid van gestelde doelen – hoe helder ook geformuleerd – staat vanwege falend leiderschap voortdurend onder druk. Uiteindelijk zullen sommige doelen nooit bereikt worden als wij de basis eisen die gesteld worden aan leiderschap niet toepassen.’
Een andere, minstens even belangrijke, voorwaarde is volgens de DOE partij dienstbaarheid van leiders. ‘Wie zich niet dienstbaar opstelt legt slechts het accent op macht. De resultaten van deze, op slechts macht beluste leiders, zijn wereldwijd zichtbaar. Vroeg of laat stranden de ogenschijnlijk positieve resultaten van zo een leider en worden overschaduwd door missers en schandalen. In ons land is deze tendens ook duidelijk waar te nemen; we merken bijvoorbeeld al enkele jaren, dat sommige ministeries zijn verworden tot partijpolitieke bolwerken, waar medewerkers van een andere politieke kleur het niet gemakkelijk hebben. Vaak worden deze, anders “gekleurde” medewerkers, geweerd. Dit versmalt het draagvlak en doorkruist of ondermijnt een gemeenschappelijk beleid.’
‘Sommige leiders en hun volgelingen maken en breken alsof er niets aan de hand is en zijn selectief verontwaardigd wanneer zij op grond van nationale waarden aangesproken of bevraagd worden.’
‘Helaas is het antwoord van de regering op het machtsdenken van leiders tot nu toe niet heilzaam gebleken. Het instellen van task forces op diverse ministeries wordt in delen van onze samenleving immers ook ervaren als machtsconcentratie. Het wordt als moeilijk controleerbaar beleid gezien. Het komt ook de geloofwaardigheid tussen de coalitiepartners niet ten goede. En dit naast enge partij- en persoonlijke politieke belangen die samenwerken op basis van geloofwaardigheid in de weg staan en onze samenleving gebukt doet gaan onder misbruik van macht.’
‘In dit nieuwe jaar zal de DOE partij zich daarom ook inzetten om burgers en de samenleving als geheel, bewust te blijven maken van het belang van de wet openbaarheid van bestuur. Zo een wet moet zo spoedig mogelijk op de agenda en operationeel worden.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: