Bouterse belooft beter bestaan voor elke Surinamer

Bij de intrede van 2013 belooft president Desi Bouterse dat elke Surinamer een beter bestaan zal hebben. De economische groei moet ervoor zorgen dat de bevolking er profijt van heeft. “Daar staat mijn regering achter”, zei het staatshoofd in zijn nieuwjaarstoespraak tegen de natie.
“Ik wil op dit speciale moment wederom aan u allen vragen uw regering kritisch te volgen, omdat wij doordrongen zijn van het gegeven dat vanuit de drang om dit land te ontwikkelen er fouten gemaakt zullen worden. Voorts zijn wij ervan overtuigd dat wij alleen zullen slagen in onze opzet als wij uw ondersteuning en steun hebben. Wij roepen u daarom op met ons als een eenheid, met opgeheven hoofd en met meer vastberadenheid te arbeiden aan de ontwikkeling van ons land met als begunstigden alle Surinamers, hun kinderen en kleinkinderen”, zei
Bouterse.
De president feliciteerde alle Surinamers met de afronding van de overeenkomsten met “de wereldbefaamde goudexploitatie maatschappijen Newmont/Surgold en Iamgold”. “Hiermee hebben wij een zeer goed resultaat kunnen neerzetten. Wij zullen in totaal 58% van de netto verdiensten uit deze grote goudoperaties zien terugvloeien naar Suriname. Met deze extra verdiensten kunnen wij niet alleen veel meer doen voor land en volk, wij zullen ook in staat zijn onze nationale besparingen te vergroten”, benadrukt het staatshoofd. “Het land wordt economisch weerbaar gemaakt, terwijl er ook productieverhoging plaatsvindt en werkgelegenheid wordt gecreëerd.”
“Wij gaan ons ook in 2013 blijven richten op projecten die zowel economische groei zullen bewerkstelligen als duizenden arbeidsplaatsen zullen scheppen”, stelde Bouterse. “De concentratie zal vooral liggen op de mijnbouwsector, de agrarische, toerisme-, woningbouw- en de dienstensector. Mensen zullen getraind en gevormd worden, terwijl extra aandacht zal worden geschonken aan onderwijs en volksgezondheid. De regering zal een ingrijpende sociale agenda uitvoeren, die medegefinancierd zal worden uit de meerverdiensten die zullen voortvloeien uit de verbetering van de economische activiteiten.”
De president stond stil bij de ruim 10.000 Surinamertjes die in 2012 het levenslicht hebben gezien. Hij verwelkomt hen en spreekt de innige wens uit dat alle kindertjes zullen opgroeien tot gezonde, waardige en voorbeeldige mensen. Hij noemde ook de 4.500 Surinamers die in 2012 de gepensioneerde leeftijd van 60 jaar bereikt hebben ‘en dus hun intrede hebben gedaan in de groep van seniorenburgers’. “Een groep die onder alle omstandigheden dan ook de verdiende aandacht moet krijgen.” Bouterse geeft de verzekering dat de intentie om de seniorenburgers te gedenken, aanwezig is bij de regering. Hij zei dat er alles aan gedaan zal worden om de wensen van deze burgers in vervulling te doen gaan.
In 2012 zijn 3.500 Surinamers overleden. De president memoreerde hen op deze dag en steekt de nabestaanden een hart onder de riem. De zieken thuis en in ziekenhuizen wenste hij beterschap toe. “Speciale aandacht en de beste wensen gaan op deze dag uit naar de werkenden buitenshuis, aan wie wij veel dank verschuldigd zijn dat zij zich op deze dag in offervaardigheid dienstbaar maken aan de samenleving.”
‘President niet ingegaan op aantal belangrijke zaken’
VHP – voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt dat de president in zijn nieuwjaarsboodschap niet is ingegaan op een aantal belangrijke zaken. Zo had het staatshoofd beloofd corruptie te zullen aanpakken. ‘Hij had een kruistocht beloofd. Waarom is hij dan niet hierop ingegaan?’ De president is volgens de VHP-voorzitter niet ingegaan op de grootschalige handel in concessierechten, die steeds meer in handen komen van buitenlanders, die de soevereiniteit van Suriname bedreigen. ‘President Bouterse heeft altijd hiertegen geprotesteerd, maar nu niet.’ Santokhi vraagt zich ook af waarom Bouterse minister Gopie de laan uitstuurt en de ministers van RGB en NH bespaart, terwijl die de echte kwaaddoeners zijn. Volgens de VHP – topman heeft Bouterse gesproken over de versterking van de rechterlijke macht. ‘Hij heeft de rechtelijke macht echter constant bekritiseerd.’
Santokhi geeft verder aan dat de regering Bouterse vanaf 2010 meerinkomsten heeft uit goud, olie, de government take en belasting. ‘Waarom moest het volk dan ruim twee en half jaren eerst lijden? En nu pas komen zij met sociaal maatschappelijke programma’s. Waarom nu pas’, vraagt Santokhi zich af. Het staatshoofd roept op tot eenheid. ‘Waarom noemt hij delen van de samenleving staatsvijand? Waarom worden personen, die niet behoren tot de regeringscoalitie uitgesloten van contracten, van deelname aan arbeid op verschillende ministeries, worden ze geïntimideerd en verplicht om eerst lid te worden van de NDP. Dit is geen bevordering van de nationale eenheid’, meent Santokhi. Volgens de VHP-voorzitter zou de president het in zijn speech moeten hebben over democratische rechten en vrijheden, nieuwe hoop, concrete maatregelen voor armoedeaanpak, concrete maatregelen voor koopkrachtversterking, maatregelen voor verbetering van het veiligheidsgevoel en verbeteren van beleid op basis van meer transparantie en de criteria voor goed bestuur.
‘De VHP zal constructieve oppositie blijven voeren. Dat wil zeggen dat als er zaken zijn die goed zijn voor het land, wij gaan ondersteunen. Zaken die niet in het belang zijn van het land en natie gaan wij verwerpen’, aldus Santokhi.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: