Tripartiet Overleg neemt voorstellen minimumloon in behandeling

Minister Michael Miskin van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft de afgelopen week afzonderlijk de besturen ontvangen van de kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) voor een formele kennismaking. In een eerder stadium ontving de bewindsman het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). De kennismaking met het bedrijfsleven was eigenlijk een formaliteit aangezien de bewindsman al bekend is met de besturen van de werkgeversorganisaties. In het Tripartiet Overleg (TO) en Arbeidsadvies College (AAC) levert het bedrijfsleven een goede bijdrage waarvoor de bewindsman zijn erkentelijkheid heeft uitgesproken. De VSB participeert helaas niet in het TO.
Bij deze gelegenheden ging de bewindsman onder andere in op het minimumloon waarover het Tripartiet Overleg op 7 januari 2013 een advies zal uitbrengen aan de regering. In de conceptwet zijn drie opties genoemd als minimumloon. Het eerste bedrag is SRD 637,50 per maand met een uurloon van SRD 3. Het tweede bedrag is SRD 850 per maand, wat neerkomt op SRD 4 per uur. De derde optie is een minimumloon van SRD 1062.50 per maand. Dit komt neer op SRD 5 per uur. In het kader van het minimumloon kondigde de bewindsman aan, het loononderzoek dat in het eerste kwartaal van 2013 uitgevoerd zal worden door het Instituut van Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) in opdracht van het ministerie. Het onderzoek zal o.a. inhouden het na gaan wat de hoogtes van de lonen zijn in alle sectoren in ons land. Hij riep het bedrijfsleven op om zijn medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Het bedrijfsleven zegde toe hieraan te zullen meewerken.
Een ander onderwerp dat aan de orde kwam is de herziening van de Ontslagwet. Al jaren beveelt het bedrijfsleven aan dat de Ontslagcommissie van het ministerie van ATM een onafhankelijk karakter krijgt en dat de toetsing van de rechtmatigheid van het ontslag wegens dringende redenen, beter overgelaten kan worden aan een onafhankelijke commissie. Thans is het zo dat het hoofd van de Arbeidsinspectie de rechtmatigheid toetst van het ontslag op staande voet. De bewindsman is gevoelig voor deze voorstellen en hij zal zich sterk voor maken dat deze aanbevelingen verwerkt worden in de Ontslagwet. Intussen is het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken van het ministerie begonnen met de voorbereidingen om deze wet te herzien en zodra het concept af is zal het in het AAC worden besproken.
De minister werd bijgestaan bij deze besprekingen door directeur Steven Relyveld en onderdirecteur Arbeidsmarkt, Claudette Hiwat. KKF werd vertegenwoordigd door Henk Naarendorp (voorzitter), Steven Tsang, Ramon Hasnoe, Aniel Padarath en mevrouw Pancham. ASFA werd vertegenwoordigd door de voorzitter Rahied Doekhie en onder andere de bestuursleden Wilgo Bilkerdijk, Julio Bhikarie en Rike van Akker.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: