‘Regering zit door eigen schuld met slechte landbouwmachines’

‘De regering heeft zich gehaast om de agrarische credit line met China in te vullen en zit nu met een aantal landbouwmachines van slechte kwaliteit opgescheept. De landbouwmachines zijn in augustus overgedragen aan minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken.’ Aanvankelijk moesten deze machines worden overgedragen aan de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling (RO), daar ze bestemd waren voor de agrarische ontwikkeling in het binnenland. De machines liggen echter nu onbeheerd en nutteloos opgeslagen op het terrein van het ministerie van Openbare Werken (OW). Het is het NF/VHP-assembleelid Mahinder Jogi ter ore gekomen dat OW nu op zoek is naar aannemers die de machines willen doorverkopen aan landbouwboeren. ‘Dat zal echter niet zo gemakkelijk gaan, daar de machines – aan te sluiten op tractoren – van minder goede kwaliteit zijn’, zegt het assembleelid. ‘Ze zijn van een onbekend merk, waarvan de onderdelen niet in Suriname te vinden zijn. De kennis om ze te bedienen ontbreekt ook. De boeren zullen niet gauw geneigd zijn deze machines te kopen of te gebruiken. Wat hier gangbaar is, zijn merken als Ferguson, Kubota, Ford en John Deere, waarvan de onderdelen er zijn evenals de kennis om deze machines te bedienen en te onderhouden. Dat is niet het geval met de Chinese merken.’
Voor Jogi is ‘dit fiasco’ weer eens het bewijs dat het agrarisch beleid wordt gevoerd zonder de inbreng van het ministerie van LVV. ‘Dit departement is duidelijk niet betrokken geweest bij de invulling van de credit line. Een vorige credit line had LVV ingevuld en zijn degelijke machines binnengehaald. Nu zit de regering met de gebakken peren, omdat niet gebruik is gemaakt van de kennis van LVV.’ Jogi vraagt zich af of  LVV-minister Hendrik Setroidjojo onder curatele gesteld is of dat de regering ervan uitgaat dat PL geen landbouwvisie heeft en men daarom het agrarisch beleid voert vanuit het kabinet van de president. ‘De haast om een credit line in te vullen voor machines die niet te gebruiken zijn, is weer duidelijk het bewijs dat deze regering niet weet waar ze naar toe gaat met haar landbouwbeleid’, merkt Jogi op.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: