Laatste afgestudeerde 2012 Public Health scoort 9

Deborah Stijnberg is gisteren afgestudeerd van de studierichting Public Health. Voor haar scriptie en verdediging heeft zij een 9 gescoord. In een goed gevulde aula van de Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) verdedigde zij haar thesis ‘Looking for sex workers in Suriname’. De ondertitel is ‘An evaluation of methods to estimate the size of sex workers in Suriname’. Stijnberg is de laatste persoon die dit kalenderjaar is afgestudeerd. Tijdens de presentatie ging Stijnberg in op onderzoeksmethoden die gehanteerd zijn om op zoek te gaan naar sekswerkers. Daarbij is er gebruik gemaakt van de werkwijze en gegevens van het Censusbureau en het team dat belast is met de malariabestrijding in het binnenland van Suriname. Interessant uit het onderzoek van Stijnberg is de overtuiging dat het sterftecijfer van hiv-geïnfecteerden in Suriname sterk afneemt. Op het gebied van de preventie heeft het Nationaal Aidsprogramma (NAP) heel wat goed werk verricht. Zo is in 1994 de oprichting van de Stichting Maxi Linder Association (SMLA) een feit geworden. Deze stichting houdt zich bezig met sekswerkers die hun diensten op straat aanbieden. Deze werkers worden om de twee weken gescreend. De massagesalons en escortbedrijven zijn moeilijk te traceren. Er zijn wel telefoonnummers in de vele advertenties vermeld, maar voor het onderzoek blijven deze groep ‘hidden groups of sex workers’. De plaatsen waar er sekswerkers te vinden zijn in het binnenland zijn Victoria, Benzdorp, Macu, Grankreek, Villa Brazil en Selakreek. De vrouwen komen als koks binnen, maar verlenen ook seksuele diensten.
Het geschatte aantal sekswerkers in Suriname is 2.228 voor de periode 2009-2010. Deze data vormen een basis voor het maken van beleid op het gebied van intensivering, planning, monitoring en evaluatie van gezondheid en programma’s ter preventie van de verdere spreiding van SOA’s. Het aantal van 2.228 is geteld in Paramaribo, Nickerie, Albina en het binnenland. Het beroep van sekswerker is illegaal in Suriname, maar wordt gedoogd. Ten aanzien van een mogelijke legalisering zei Stijnberg dat het onderwerp gevoelig ligt. Er zal rekening moeten worden gehouden met de wensen en grieven van de gemeenschap. Tachtig procent van de sekswerkers is buitenlander.
Het publiek vond de presentatie leerrijk. De nodige complimenten bleven ook niet uit. Stijnberg bedankte haar mentor mw. Eersel, haar wederhelft en studiegenoten. Een speciale dank ging uit naar een zekere Firoz die in de Verenigde Staten van Amerika woont. Parlementariër Carl Breeveld was ook aanwezig tijdens de presentatie en verdediging. Stijnberg gaf te kennen dat zij door zal gaan met onderzoek op het betreffende gebied.
N. Ramjiawan
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: