Asabina wil meer brandstof voor het binnenland

BEP-parlementariër Ronny Asabina heeft geconstateerd dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen bij de indiening van de suppletoire begroting de post van brandstof heeft verminderd, ‘terwijl men weet dat er in het binnenland gebruik wordt gemaakt van generatoren om elektriciteit op te wekken’. ‘We zien dat brandstof, in deze diesel, is afgenomen. We weten niet hoe we dit moeten vertalen. Dat er minder brandstof naar het binnenland gaat, is in strijd met de goedgekeurde begroting, terwijl het aantal mensen dat elektra ontbeert, is toegenomen’, aldus Asabina. Hij vroeg aan de regering in hoeverre de stelling op waarheid berust. ‘Hoe moeten we hiertegen aankijken’, vroeg Asabina. In een interruptie zei NDP-parlementariër Rabin Parmessar dat er voor het eerst een goed overzicht te zien is wat betreft de toevoer van brandstof naar het binnenland. ‘Want er was een grote gap tussen wat er  hier bij pompstations geleverd werd en wat in het binnenland aankwam’, aldus Parmessar.  Hij zegt dat er nu wel sprake is van ordening en controle en dat er met minder geld juist meer benzine naar alle dorpen gaat. ‘In alle dorpen is er regelmatig brandstof. De dorpen worden tenminste voor vier uren per etmaal voorzien van elektriciteit’, aldus Parmessar. Asabina meent dat als er nu geld overblijft, dit liever wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van de stroomtoevoer. Hij vindt dat de regering nu moet overgaan tot het verruimen van de vier uren.
Asabina vroeg aan de minister van TCT wat de status is van het openbaar vervoer middels de lantiboto’s. ‘Ik wil graag duidelijkheid van de minister. Hoe gaat het ministerie inspelen op de vraag naar openbaar vervoer? Er is nog teveel onduidelijkheid.’ Volgens Asabina is er geen duidelijkheid over de wijze waarop de prijs van het openbaar vervoer en van particulier vervoer tot stand is gekomen. ‘Met het geld dat men ontvangt, moet ter plekke brandstof worden gekocht. Hoe vindt de controle plaats? Als er onvoldoende passagiers zijn, dan gaat de trip niet door’, aldus Asabina. Hij kreeg bijval van SPA-parlementariër Guno Castelen die opmerkte dat er aandacht moet worden besteed aan het openbaar vervoer. Volgens Castelen moet er een systeem komen waarbij de kleine ondernemers niet de grond worden ingeboord. Ook hij vroeg aan de TCT-minister wat het doel is van de lantiboto’s. Castelen meent dat er vooral moet worden gelet op de prijzen van de lantiboto’s, die met die van de particulieren moeten blijven verschillen, net zoals bij de staatsbussen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: