Ingebruikname politiepost Munderbuiten

Het Korps Politie Suriname neemt vandaag de politiepost te Munderbuiten officieel in gebruik. Inspecteur Dropati Ramkhelawan van de voorlichtingsdienst van de politie bevestigt de opening. Het is de bedoeling dat dit station het werk van post Geyersvlijt gedeeltelijk overneemt. Hierdoor wordt het werkgebied gesplitst en heeft het bureau van Geyersvlijt zijn handen vrij voor grotere zaken. Voor deze opening van het bureau zijn onder meer de vicepresident, de procureur-generaal, de korpschef en de minister van Justitie en Politie uitgenodigd. De activiteiten beginnen vandaag om 12.30 uur.
In verband met de officieel ingebruikname van het politiebureau te Munderbuiten en de proclamatie van het politieressort Munderbuiten zal het verkeer in de naaste omgeving op woensdag 19 december van 12.45- tot en met 14.45 uur worden omgelegd. Het betreft het verkeer over de Munderbuitenweg tussen de Kwattaweg en de Kashmierstraat. Aan de weggebruikers wordt gevraagd hiermee rekening te houden en de aanwijzingen ter plekke stipt op te volgen.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: