Vrouwen leren uit ervaring politica uit VS

“Het hebben van passie om de wensen en behoeften van de burgers te dienen, is een belangrijke voorwaarde om in de politiek te stappen”, aldus Tovar. Anna Tovar is vertegenwoordiger van het Huis van Afgevaardigden in de USA en was op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade van 11 tot en met 13 december in Suriname om haar ervaringen met diverse doelgroepen te delen. Het Vrouwen Parlement Forum coördineerde enkele van de ontmoetingen. Tovar stapte de politiek in na succesvol van leukemie te zijn genezen. Toen de staat Arizona het budget voor leukemiepatiënten zou inkorten, heeft zij  met medische feiten,  cijfermateriaal en persoonlijke verhalen van haarzelf en patiënten kunnen aantonen, dat het de staat minder kost als zij  in  medicijnen en transplantaties van deze doelgroep investeert. Verder wees ze op het voordeel voor de economie als deze doelgroep in het productieproces participeert in plaats van inkorten op de begroting en arbeidskrachten verloren laten gaan met verlies aan vele mogelijkheden voor de economie.
Hiermee heeft zij willen aantonen dat met een goede voorbereiding een issue op de agenda van de districtsraad of het parlement kan worden geplaatst en goedgekeurd. Binnen haar politieke partij worden er diverse trainingen verzorgd om vrouwen voor te bereiden op een politieke carrière. Deze hebben betrekking op de partijfilosofie, de werking van het Huis van Afgevaardigden, het interpreteren en maken van wetgeving, het opstellen van een plan voor campagnevoering inclusief hoe campagnefinanciering te mobiliseren. Zij stelt op vragen van deelnemers dat ondersteuning van man en kinderen belangrijk is, maar dat de primaire keuze om al dan niet actief in de politiek te worden, bij de vrouw begint. Zij moet de ondersteuning zoeken door het betrekken van haar man en kinderen, maar ook alleenstaande vrouwen moeten naar mogelijkheden uitkijken door bijvoorbeeld met succesvolle alleenstaande vrouwelijke politica te praten.
Enkele tips die Tovar meegaf: onderhoud goed contact met het electoraat ook nadat je de verkiezingen hebt gewonnen. Organiseer regelmatig sessies om met je kiezers van gedachte te wisselen, zodat je weet welke issues bij hun leven, die je moet oppakken. Bel als parlementariër mensen terug als zij je nodig hebben. Begeef je onder de mensen en maak tijd om hun noden aan te horen. Het werk van een parlementariër is geen bureauwerk. Zorg voor het in stand houden van hoge waarden en normen bij de politiekvoering. Je moet als parlementariër gedreven zijn om het volk te dienen en niet daar te zitten voor eigen belang. Zorg voor politieke scholing en voor het aanleren van vaardigheden in het fundraisen, netwerken en optreden in de media. Het VPF dankte de ambassade en Anna Tovar voor deze activiteit, welke een stimulans moet zijn voor de Surinaamse vrouw voor een gedegen voorbereiding naar de verkiezingen van 2015. Het VPF levert hierin ook haar bijdrage door onder andere vrouwencafés te organiseren, waarbij Surinaamse vrouwelijke rolmodellen hun ervaringen delen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: