Juli 2013 oplevering hoofdbureau politie

Het hoofdbureau van politie zal eind juli 2013 gebruiksklaar worden opgeleverd. Het gebouw verrijst aan de Verlengde Gemenelandsweg volgens minister Ramon Abrahams van Openbare Werken (OW) gisteren in DNA. Het project werd in 2007 geïnitieerd en zou voor 4 miljoen euro worden gefinancierd met middelen uit het Sectorfonds. In de visie van de voormalige beleidsmakers moest het gebouw binnen 2 jaar sleutel- en gebruiksklaar opgeleverd worden. In juni 2008 vond de selectie plaats van een architectenbureau, dat de projectaanbesteding in 2009 moest voorbereiden. Die aanbesteding werd als mislukt verklaard daar projectkosten uitliepen op 6 miljoen euro. ‘Door de slechte voorbereiding lag het project een jaar lang stil.’ Het project werd medio 2011 weer opgestart. Teneinde juridische problemen te vermijden, werd door Openbare Werken (OW) het besluit genomen om de directievoering zelf ter hand te nemen. Inmiddels vlotten de werkzaamheden en is 55% van het werk voltooid.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: