Brokopondo moet watervoorzieningen koesteren

“Het is dan wel de overheid die de voorzieningen voor water brengt, maar het ligt mede aan u hoelang u ervan zult kunnen genieten.” Dit was de kern van de boodschap van zowel directeur Schillevoort als minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen vrijdagmorgen bij de ondertekening van contracten voor moderne watervoorzieningen in het Brokopondo-gebied. Districtscommissaris Yvonne Pinas toonde zich verheugd dat minister Hok en zijn staf persoonlijk naar Brokopondo waren getrokken om ter plaatse de opdracht te geven voor de bouw van de verschillende watervoorzieningen. Het gaat om een contract met 2 aannemers voor het bouwen van een waterstation te Kapasikele en het rehabiliteren van de waterbronnen te Victoria. Dit vond plaats in het district Brokopondo te Ananistrand op  vrijdag 14 december.
Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft met de ingenieursbureaus Ilaco en Sunecon en de aannemers Alki en Superior Contracting een  overeenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat geheel Brokopondo van kwalitatief goed en gezond drinkwater wordt voorzien. De ingenieursbureaus hebben de bouwtekeningen ontworpen en daarna de plaatselijke aanwijzingen gedaan voor het boren van de bronnen. Verder hebben ze als taak om toezicht te houden op het project. Het bedrijf Alki heeft de opdracht om een zuiveringsinstallatie in het dorp Kapasikele op te zetten. Vanuit dit station zullen er transport- en distributieleidingen getrokken worden naar de dorpen Nieuw Lombe en Moejekreek. Sunecon moet de waterbronnen te Victoria rehabiliteren. Er worden transportbuizen naar Brownsweg aangelegd, waarbij geheel Brownsweg en alle dorpen langs de Afobakkaweg van drinkwater voorzien zullen worden.
Directeur Schillevoort van Natuurlijke Hulpbronnen benadrukte dat water kostbaar is. ‘Het houdt je in leven, maar het kost ook geld en inspanning om het te produceren.’ Hij gaf aan dat vanwege de droogte er een tekort was aan water. De regering had dat voorzien en heeft de nodige maatregelen tijdig kunnen treffen. In 2013 moet dit tot het verleden behoren. Er moet voldoende drinkwater zijn voor een ieder in dit district.
Minister Hok gaf aan dat met het ondertekenen van de opdrachten in Brokopondo een aanzet is gegeven om de betrokkenheid en het gevoel van verantwoordelijkheid van de plaatselijke bevolking voor de eigen voorzieningen te vergroten. Verder zullen in het komende jaar landelijk activiteiten worden ontplooid om de Surinaamse bevolking in het algemeen bewuster te maken van de waarde en het belang van water. Daarvoor werd op zondag 16 december in het district Coronie het startsein gegeven.
Met dit project worden er ongeveer 3.000 mensen voorzien van goed drinkwater. Tijdens de ondertekening waren ook aanwezig de kapiteins en basja’s van de verschillende dorpen in Brokopondo alsook ressortraadsleden  en districtsraadsleden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: