Viering 90 jaar Luchmon Sing Stichting

De Luchmon Sing Stichting (LSS), houdt zaterdag van 16.30 uur tot 21.30 uur een feestvergadering en dinner, om haar negentig jarig bestaan te vieren, in het gebouw van de Stichting Suriname Hindi Parishad aan de Hindilaan. De Luchmon Sing Stichting is de eerste organisatie in Stichtingsvorm onder de Hindostanen  in Suriname. Luchmon Sing behoorde tot de rijkste kooplui in de immigrantentijd en genoot enorm veel respect en waardering  van zowel het bestuur van de kolonie Suriname als van de immigranten. Met  succes heeft hij de belangen van de immigranten op veler gebied behartigd.
Als gefortuneerde koopman kocht hij na enige tijd op diverse lokaties panden en plantages in en buiten Paramaribo. Luchmon Sing was naast zakenman ook een zeer sociaal bewogen man. Zonder enig onderscheid hielp hij eenieder die zijn hulp inriep. Geen wonder dat hij als commissaris deel uitmaakte van het bestuur van de Surinaamsche Immigranten Vereniging (S.I.V.) die op 3 april 1910 in Paramaribo werd opgericht. De vereniging had ten doel: het behartigen en bevorderen van de belangen van de Britsch- en Nederlandsch Indische immigranten bevolking in de kolonie Suriname op zedelijk, verstandelijk en stoffelijk gebied.
De eerste voorzitter was de hoofdtolk Sitalpersad. In 1913 volgt Sing, Sitalpersad op als voorzitter van S.I.V. en hij bleef dat tot aan zijn dood. Luchmon Sing was de spreekbuis van de immigranten. Vanwege  verdere  inburgering van de immigranten bevolking in Suriname besloten de leden van S.I.V. op 15 januari 1922 op advies van de toenmalige Agent Generaal, de heer Van Drimmelen, om de S.I.V. om te dopen in “Bharat Oeday” wat “Opkomende Hindustaan “ betekende.
Luchmon Sing is in 1870 geboren in india.  Op 19-jarige leeftijd vertrok hij uit India en kwam op 23 april 1889 in Suriname  aan. Na verloop van tijd kwamen naast contractarbeiders ook vrije emigranten naar Suriname als kooplui, religieuze voorgangers en culturele werkers. Luchmon Sing behoorde tot de groep van de kooplui. Het zeilschip waarmee hij naar Suriname is gekomen heette Ganges I. Na een werkzaam leven als koopman te hebben geleid in ons land, keerde hij terug naar India, waar hij in Bombay overleed, op 10 januari 1922.
Na lange tijd in het nieuwe pand van de L.S.S. aan de Gladiolenstraat  te hebben gestaan kreeg het historische borstbeeld van Sing haar definitieve plaats in de Luchmon Sing Bhavan van de Stichting Suriname Hindi Parishad, aan de Hindilaan. Dit borstbeeld  van Sing is geïnaugureerd door de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Digvijay Singh, op 5 juni 2003 ter gelegenheid van de herdenking van 130 jaar Hindostaanse immigratie die samenviel met de 7e Wereld Hindi Conferentie te Paramaribo. De huidige voorzitter van L.S.S. is Ganeshdat  Jadoenathmissier.
 
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: