Lackin ontrafelt wederom aankoop ambassadegebouwen: Ambassadegebouw Parijs kost Euro 7.8 miljoen

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken (Buza) heeft gisteren in het parlement gedocumenteerd proberen aan te geven dat de koop van onroerende goederen voor diplomatieke missies van Suriname geheel volgens de comptabele regels is geschied. De oppositie schetste een ander beeld bij de koop van de panden in het buitenland. Volgens de minister heeft het ambassadegebouw in Parijs 7.8 miljoen euro gekost en is de aankoop comptabel correct.  De Comptabiliteitswet zou aan de minister van Financiën het recht geven om onroerend goed voor de Staat Suriname te kopen in het buitenland (art. 18). Bij de koop van het pand in Parijs zou dat ook gebeurd zijn. Lackin maakt duidelijk dat de koopovereenkomst nog niet gesloten is met de verkoper. ‘Het koopbedrag is gestort op een rekening, waaraan de verkoper nog niet kan komen. Dit betekent dat het geld in bezit blijft van de Staat Suriname totdat de koopovereenkomst gesloten is en de minister van Financiën  schriftelijk toestemming  geeft voor overmaking. De regering heeft zich bij de koop laten adviseren door een internationaal erkende taxateur en wel op advies van de DSB-bank. Het pand in Parijs staat in een gebied dat voldoet aan de kenmerken van een diplomatieke omgeving en het heeft een oppervlakte van 650 vierkante meter. De kosten zijn 12.000 euro per m².
Lackin zegt dat de regering het nodig acht panden op te kopen, wanneer de missie in het bepaalde land van langdurige aard is. ‘De koop komt Suriname in financieel economisch opzicht dan ook voordelig uit’, zegt de Buza-bewindsman. Hij staaft dit met een vergelijking van de ‘hoge huurbedragen’ van de panden van de diplomatieke missies in New York, Miami en de OAS. Zo wordt er al sinds 1976 maandelijks US$ 20.000 huur betaald voor het pand in New York, waarin de diplomatieke missie is gevestigd. Dat levert na 30 jaar een totaal huurbedrag op van 12 miljoen Amerikaanse dollars op. ‘Dat is vergooid geld, terwijl de gekochte panden steeds in waarde stijgen. Dat is nu het geval met het in 2011 gekochte pand in Brussel, België. De koopsom van het pand is 2.2 miljoen euro. Na goed onderhandelen is dit pand opgekocht voor 1.9 miljoen euro.’ De waarde is volgens Lackin door de crisis in Europa gestegen. De Buza-bewindsman zegt dat ook hier de comptabele regels zijn gevolgd, in tegenstelling tot wat de oppositie beweerde. Hij overlegde de documenten die de bewering zouden staven. De koop is geschied door de minister van Financiën.
‘In 1983 heeft de regering van Suriname in Brasilia een gebouw gekocht voor US$ 210.000 ten behoeve van de  ambassade.  Dit pand heeft nu de waarde van US$ 3.5 miljoen. In 1981 werd het consulaat in Amsterdam  gekocht voor NF 900.000. Vandaag is dit pand 3.5 miljoen euro waard. Dit pand is toen  gekocht met een hypotheek van de ABN-bank. In 1985 werd de residentie in Brussel voor 12 miljoen Belgische Frank, gekocht. Ditzelfde pand, dat gelegen is in het historische België, is nu vijfmaal het gekochte bedrag waard.  De koop geschiedde met een machtiging van de minister van Financiën. In 1999 is het diplomatieke pand in Cayenne gekocht, wat nu van nut is in verband met het steeds groter wordende toeristen- en goederenverkeer tussen Frankrijk, Cayenne en Suriname. Het diplomatieke gebouw in Den Haag is in 1913 gekocht en  bij de onafhankelijkheid overgenomen door Suriname.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: