Hooghart: “Parkeer 10% ambtenarenverhoging voor woningbouwprogramma”

De Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) heeft de regering voorgesteld om de 10% verhoging van januari 2012 van ambtenaren te parkeren. Zij kunnen deze financiële middelen dan ten behoeve van het woningbouwprogramma gebruiken. Zoals CLO-voorzitter Ronald Hooghart aangeeft, is een goed dak boven het hoofd van niet te onderschatten belang, “want als je met familie woont kan het achteruitgang betekenen”.
De CLO vind dat het voorstel ter stimulering van de woningbouw past in de reeks van de 5% ziektekostenverzekering die de overheid betaalt aan het Staatsziekenfonds, terwijl de landsdienaren 4% betalen. “Met 4% zou je geen dokter kunnen betalen, maar er ontstaat hierdoor een pot en iedereen kan genieten van de voorzieningen.” Daarnaast wordt van de werkende klasse AOV afgetrokken zodat alle oudjes boven 60 jaar een financiële tegemoetkoming van de overheid kunnen krijgen. Hooghart vindt dat het voorstel in dit sociaal kader klopt.
De organisatie van Hooghart heeft tot nog toe alleen positieve reacties gehad vanuit het veld. De regering heeft formeel niet gereageerd op het voorstel ter ondersteuning van de woningbouw. Hooghart gelooft toch dat het voorstel kan dienen als basis voor een fonds voor woningbouw ter leniging van de sociale woningnood. CLO heeft gelet op het belang van een goed dak boven het hoofd in het verleden in samenwerking met London een woningbouwinitiatief gelanceerd. Thans is de organisatie bezig met een woningbouwproject te Rijsdijk.
Ondertussen heeft vicepresident Robert Ameerali bevestigd dat de ambtenaren 10 % loonverhoging krijgen terugwerkend naar januari 2012. Zij krijgen in december de 10% van december, januari en februari 2012 uitgekeerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: