Wangsabesarie staat achter speciale unit RGB

Ook Oesman Wangsabesarie van de KTPI vindt dat er een speciale unit moet komen op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) om de achterstanden qua gronduitgifte in te lopen. Andre Misiekaba van de NDP kwam met dit voorstel op de proppen. Volgens Misiekaba moet een nieuwe afdeling met 40 nieuwe ambtenaren binnen een jaar de achterstanden inhalen.
Volgens Wangsabesarie hebben de meeste zaken te maken met overdrachten, verdelingen en conversies. ‘Het zijn meer zaken families aangaande, waarbij oudere personen grond overdragen aan hun kinderen. Maar als zaken te lang duren, kunnen mensen komen te ontvallen. Hierdoor ontstaan er boedelproblemen, wat de zaak erger maakt.  Daarom is een snelle afhandeling van eminent belang’, zei Wangsabesarie.
Verder pleit het DNA-lid ook ervoor dat er geld vrijgemaakt wordt voor de ontwikkeling van de poot Ruimtelijke Ordening. ‘Maak een nieuwe code op de begrotingen om deze poot te operationaliseren.’ Ook vraagt Wangsabesarie   aandacht voor de grondconversie van domein naar eigendom. Er is op de middelenbegroting een post van SRD 100 miljoen. ‘Maar het is onduidelijk welke activiteiten er ontplooid moeten worden om dit geld binnen te halen en om de conversie te realiseren.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: