Waterforum Suriname een feit

‘Water voor een vloeiende vooruitgang’. Met dit thema werd gisteren het Waterforum Suriname (WFS) in de Corner House gelanceerd. Suriname is nu de trotse bezitter van een overlegstructuur  voor de watersector in Suriname.  Na een positieve reactie en toegezegde ondersteuning vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is tijdens de eerste bijeenkomst van de waterpartners het WFS in juli 2012 opgericht. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het eerste bestuur van het WFS gekozen onder voorzitterschap van Manodj Hindorie.
Het WFS zal zich daarom krachtig inzetten om haar doelen na te streven. Deze zijn het bevorderen van duurzaam waterbeheer in Suriname, het bepleiten van een integrale aanpak van de watercyclus, het bewerkstelligen van een integrale aanpak van de waterproblematiek in Suriname en het aangaan van regionale en internationale partnerschappen met partijen die gelijke doelstelling voorstaan voor het uitwisselen van relevante en technische informatie. Meer in het bijzonder zal het WFS de volgende bijdragen leveren aan de nationale beleidsontwikkeling op het gebied van waterbeheer in Suriname.
Het bestuur van het Waterforum Suriname heeft reeds een aanvang gemaakt met een plan van aanpak voor het jaar 2013-2014, waarin onder andere  is opgenomen het in kaart brengen van de huidige beleidsprioriteiten  door de officiële beleidsdocumenten erop na te slaan (Ontwikkelingsplan 2012-2016, Regeringsverklaring 2012, beleidsplan ministerie NH etc.). Als beleidsprioriteit is ook opgenomen het verzamelen van beschikbare informatie over waterbeheer, waterbronnen, watergebruik, waterwetten, bestemmingsplannen en het in kaart brengen van belangrijke stakeholders,  die allemaal betrokken moeten worden en moeten nagaan welke ‘water pioniers’ er zijn die mogelijk nog interessante informatie bezitten.
Het eerste bestuur van Waterforum Suriname bestaat uit voorzitter Manodj Hindori St. Vincentius Ziekenhuis, secretaris Alwin Linger (SWM) en de commissarissen Rene van Essen (VSB), Mariska Riedewald (ATM), Audrey Singh (AdeKUS), Johanna Lakhisaran (Paho/WHO) en Tahnee Saerie (Ilaco Suriname).

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: