Minov wil conflict OS Hanna’s Lust buiten media oplossen

Naar aanleiding van recente berichten in de media over de situatie op OS Hanna’s Lust geeft het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling een reactie op de recente ontwikkelingen. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling draagt volledige kennis over de situatie op OS Hanna’s Lust. Het ministerie erkent de rol die de media te vervullen hebben binnen de samenleving. Deze zaak wenst het ministerie echter buiten de media op te lossen. Het ministerie wijst erop dat het niet alleen het belang van de leerlingen dient te behartigen en te beschermen. In het onderwijsgebeuren zijn leerkracht en schoolleiding ook een belangrijke en een niet te verwaarlozen spil. Het is daarom ook de taak van het ministerie om het belang van leerkrachten en of schoolleiders te beschermen.
Het ministerie erkent dat er soms sprake is van communicatiestoornissen tussen leerkrachten onderling en of tussen leerkrachten en de schoolleiding. Als goede ouder wenst het ministerie deze zaken echter binnenshuis op te lossen, omdat het onnodig opblazen in de media de samenleving en in dit geval het Surinaams kind en het onderwijsproces geen goed doen. Tegen deze achtergrond wenst het ministerie niet in polemiek te treden over mutaties van leerkrachten en of schoolhoofden. Een mutatie is binnen het onderwijsproces een normale zaak en niet bestemd voor de publiciteit. Het ministerie zal evenmin publiekelijk de diensten die onder hem vallen negatief bespreken.
Het departement roept een ieder daarom op, het zij leerkrachten, schoolhoofden, leerlingen, oudercommissies, media of overige belanghebbenden, om de bijzondere rol die hij te vervullen heeft binnen de samenleving niet te onderschatten en zich niet schuldig te maken aan onnodige onrust binnen het onderwijsproces.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: