‘Bromtjie fu Tamara mag geen permanente activiteit worden’

‘Het project Bromtjie fu Tamara mag geen permanent karakter krijgen’, zegt BEP-assembleelid Ronny Asabina. Sociaal zwakke gezinnen moeten geholpen worden door ze structureel uit de armoede te halen. Met dit project zal het aantal van 12.000 sociaal behoeftige gezinnen in 2013 oplopend naar 25.000 in 2015   maandelijks een financiële ondersteuning krijgen van de Staat. Asabina schrikt van het grote aantal gezinnen dat in sociale ellende leeft.  Volgens het assembleelid zou het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting niet beschikken over de vereiste statistieken voor het programma. Hij pleit voor andersoortige beleidsacties die behoeftige gezinnen helpen om selfsupporting te worden.
Asabina meent dat als het project Bromki fu Tamara met succes wordt uitgevoerd, het zal resulteren in een steeds kleiner wordende groep mensen die behoeftig is. De parlementariër wijst erop dat armoede alleen op een gezonde manier en duurzaam teruggebracht kan worden door de oorzaken van armoede aan te pakken en preventieve maatregelen te treffen. In dit kader moeten ouders kunnen genieten van sociale, professionele en juridische stabiliteit, met vergoedingen voor de opvoeding van het kind. Volgens Asabina zou de overheid in dit verband programma’s als Gaan voor Goud, Stichting Rumas en Stichting De Stem moeten ondersteunen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: